Arbeta som översättare

Är du översättare och vill jobba med Språkservice?

Om du är professionell översättare och vill vara med i vårt nätverk av uppdragstagare kan du skicka in en intresseanmälan till oss. För att vi ska kunna behandla din anmälan måste du även skicka ett utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister. Vi kan inte garantera några jobb men om din profil passar och vi har något lämpligt uppdrag kontaktar vi dig.

 

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). 

Språkservice värnar om våra samarbetspartners och varje enskild individs integritet.

När du skriver under din intresseanmälan godkänner du Språkservice behandling av dina personuppgifter du lämnar i blanketten. Dina personuppgifter du lämnar i intresseanmälan kan exempelvis komma att användas i:

 • Förmedling av översättningsuppdrag
 • Webbinloggning till XTRF
 • Löneutbetalning/specifikation
 • Vid anbud i samband med upphandling (förfrågan skickas till och godkännes av aktuell översättare inför varje enskilt anbud)
 • Vid utskick av nyhetsbrev alternativt aktuell information om branschen/utbildning
 • Sammanställning/statistik
 • Kvalitetsarbete
 • I intyg till översättare
 • Personalärenden
 • Dokumentation i kvalitetsärenden

 

 

Just nu söker vi kvalificerade översättare mellan svenska och följande språk:

- från pashto till svenska
- från bengaliska till svenska
- från hebreiska till svenska
- från svenska till tamil


- båda riktningar: vietnamesiska

 

Känner du någon som behärskar språken och gillar att jobba med det skrivna ordet, tipsa dem om att kontakta oss på översättningsavdelningen.

 


Anmäl dig så här:

 1. Ladda ner intresseanmälan:
  Intresseanmälan till översättare »
 2. Fyll i, skriv ut och skicka in till oss per post.
 3.  Bifoga kopior av utbildningsbevis/intyg som styrker erfarenhet som översättare

 4. Översättningar som du utför på uppdrag av Språkservice ska följa vår Policy för översättningar. Läs Policy för översättningar »

Så här begär du utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister:

 1. Fyll i Anmälningsblankett för begäran om utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister »
 2. Skicka blanketten till Rikspolisstyrelsen (adressen står på blanketten).
 3. Utdraget du får från Rikspolisstyrelsen skickar du sedan oöppnat till oss.

OBS! För att din intresseanmälan ska kunna registreras i vår databas måste den skickas till oss i original och vara undertecknad. Glöm inte att skicka in utdraget från rikspolisstyrelsens belastningsregister till oss.

 

Vad händer med min intresseanmälan efter att jag har skickat in den?
Språkservice tar fortlöpande emot en stor mängd intresseanmälningar och vår målsättning är att behandla dem i den takt de kommer in. I dagsläget hinner vi tyvärr inte bekräfta varje mottagen anmälan. Vi ber dig vara uppmärksam på att det kan ta långt tid innan vi hör av oss, till exempel för en intervju.


Så här prioriteras insända intresseanmälningar »