Vägledning och stöd

Språkservice Sverige AB är en av landets största tolk- och översättningsbyråer. Vi erbjuder professionella översättningstjänster i de flesta språkkombinationer och fackområden.

Det är av yttersta vikt att vi levererar professionellt genomförda uppdrag av högsta klass. För att säkra en jämn och hög kvalitet vill vi därför att du följer det regelverk vi sammanställt när du utför översättningsuppdrag förmedlade av Språkservice.

 

Etiska regler för översättare
Här kan du läsa Kammarkollegiets translatorsföreskrifter »
Här kan du läsa God translatorssed »

 

 

130206_Policy Oversattning 110

Policy för översättningar

förmedlade av Språkservice Sverige AB

Policyn är vårt gemensamma regelverk och definierar vilka regler som gäller vid översättningar förmedlade via oss på Språkservice. Översättningar som du utför på uppdrag av Språkservice ska följa vår Policy»

 

 

 

130206_Stilguide Oversattning -110

Skrivregler för översättningar

förmedlade av Språkservice Sverige AB

Översättningar som du utför på uppdrag av Språkservice ska följa våra Skrivregler »

 

 

130206_Om Oversavd _Bra Att Tanka Pa -1 

Bra att tänka på när du beställer översättning

Vilken information får våra kunder?

Det kan vara bra för dig som utför översättningsupdprag för Språkservice att läsa den information vi ger våra kunder.

Bra att tänka på när du beställer översättning»