Arbeta som tolk

Är du tolk och vill jobba med Språkservice?

Om du är utbildad tolk och vill vara med i vårt nätverk av uppdragstagare kan du skicka in en intresseanmälan till oss. För att vi ska kunna behandla din anmälan måste du även skicka ett utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister. Vi kan inte garantera några jobb men om din profil passar och vi har något lämpligt uppdrag kontaktar vi dig.

 

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). 

Språkservice värnar om våra samarbetspartners och varje enskild individs integritet.

När du skriver under din intresseanmälan godkänner du Språkservice behandling av dina personuppgifter du lämnar i blanketten. Dina personuppgifter du lämnar i intresseanmälan kan exempelvis komma att användas i:

 • Förmedling av tolkuppdrag.
 • Webbinloggning på Språkservice Online samt Språkservice Tolkapp
 • E-kvittens/rekvisitioner
 • Löneutbetalning/specifikation
 • Vid anbud i samband med upphandling
 • Vid utskick av nyhetsbrev alternativt aktuell information om branschen/utbildning
 • Sammanställning/statistik
 • Kvalitetsarbete
 • I intyg till tolk
 • Personalärenden
 • Dokumentation i kvalitetsärenden

 

Du anmäler dig så här!
 1. Börja med att begära utdrag ur belastningsregistret hos polisen via blanketten du hittar här nedan. Det kan ta upp till några dagar innan du får besked.  Brevet du mottagit från polisen får inte öppnas och ska skickas vidare till oss.

  OBS! Om det mellan utfärdanden av utdrag ur belastningsregister/förnyelse av auktorisation inträffar något som kan påverka bedömningen av din goda vandel är du skyldig att informera Språkservice Sverige AB om det. Detta försäkrar du genom att signera intresseanmälan.

  Anmälningsblankett för begäran om utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister »
   
 2. Vidare fyller du i intresseanmälan fullständigt och skriver under med din egenhändiga namnteckning. Anmälningsblanketten kan du ladda ner här: Intresseanmälan till tolk »
   
 3. Bifoga intygskopior på tolkutbildningar och /eller intyg som styrker din tolkerfarenhet.

 4. Du ska även skicka med ett aktuellt foto till tolkbricka, se info här »

 

Observera att samtliga handlingar måste inkomma samtidigt, annars kan vi ej behandla din ansökan.

 

För att din intresseanmälan ska kunna registreras i vår databas måste den skickas till oss i original och vara undertecknad. Glöm inte att skicka in utdraget från rikspolisstyrelsens belastningsregister till oss.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på tkkr@sprakservice.se »

 

Så här begär du utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister:

 1. Fyll i Anmälningsblankett för begäran om utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister »
 2. Skicka blanketten till Rikspolisstyrelsen (adressen står på blanketten).
 3. Utdraget du får från Rikspolisstyrelsen skickar du sedan oöppnat till oss (tillsammans med övrigt material, se ovan)

 

 

Vad händer med min intresseanmälan efter att jag har skickat in den?
Språkservice tar fortlöpande emot en stor mängd intresseanmälningar och vår målsättning är att behandla dem i den takt de kommer in. I dagsläget hinner vi tyvärr inte bekräfta varje mottagen anmälan. Vi ber dig vara uppmärksam på att det kan ta långt tid innan vi hör av oss, till exempel för en intervju.


Så här prioriteras insända intresseanmälningar »

 

 Obs! Tolkningar som du utför på uppdrag av Språkservice ska följa vår policy. Läs Policy för tolkuppdrag »