Använd alltid tolkbricka

Kunden kräver att tolken kan identifiera sig.

När du utför en kontakttolkning för Språkservice ska du alltid bära vår tolkbricka väl synlig och kunna legitimera dig vid begäran.

 

Har du ingen tolkbricka ska du skicka in ett färgfoto på dig själv enligt följande instruktioner:


- Ansiktet ska vara avbildat rakt framifrån med hela ansiktet synligt.
- Bakgrunden ska vara ljus.
- Båda ögonen ska vara helt synliga och blicken ska vara riktad mot kameran.
- Fotot ska vara cirka 35 mm brett och 45 mm högt.

Om du har en digital bild e-posta den till:
administration@sprakservice.se

Du kan också skicka in bilden via vanlig post till:

Språkservice Sverige AB
Box 17007
200 10 Malmö

Var god ange ditt personnummer samt tolknummer.

 

Tolkbricka -gul      Tolkbricka -green