Utbildningar

Just nu finns det många tolkkurser att söka, så passa på!

Här hittar du länkar till utbildningsanordnare och aktuella tolkutbildningar.

Har du gått en utbildning eller kurs och är tolk hos Språkservice? Skicka då så fort som möjligt in en kopia på ditt kursintyg så att vi kan registrera det hos oss.

 

Tolk- och översättarinstitutet

Utbildningar på Tolk- och översättarinstitutet »

 

Tolkning i offentlig sektor, 30 hp (vt -18)

Kursen vänder sig till dig som ännu inte läst tolkning på universitetsnivå. Du kan både ha arbetat som tolk tidigare eller vara helt ny på området. Du måste behärska båda dina två tolkspråk väl. Det ena tolkspråket är alltid svenska. Det ingår ingen utbildning i tolkspråken i kursen. Läs mer »

 

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan, startsida »

Tolkutbildningar »

OBS! Nya tolkutbildningar på blitolk.nu »

 

Kammarkollegiet

Auktorisationsprov för tolkar och översättare, anmälan och information »

Nytt moment i rättstolkningsprovet - läs mer »

 

Studieförbund med tolkutbildning

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet har en stor mängd tolkkurser just nu på olika orter och olika datum. Passa på!

Utbildningar till kontakttolk »

Tolkutbildning »

Preparandkurs »

 

ABF

 

Studieförbundet Vuxenskolan

Utbilda dig till kontakttolk »

Validering »

 

Medborgarskolan

Utbilda dig till tolk »

Kompetenshöjande tolkutbildning »

 

 

Tolkutbildningar på Härnösands folkhögskola

Yrkesutbildning till kontakttolk »

Preparandkurs, fördjupning för kontakttolkar
Längd: 7 - 9 september, 12-14 oktober, 16 - 18 november,  31 januari - 3 februari.

 

Tolkutbildningar på Åsa folkhögskola

Grundutbildning till kontakttolk »

 

Tolkutbildningar på Katrinebergs folkhögskola

Tolkutbildningar »

 

Tolkutbildningar på Wiks folkhögskola

Tolkkurser »

Preparandkurser »

Grundutbildning till kontakttolk 2019 »

 

Uppdaterad 2018-08-31