Vägledning och stöd

Stöd vid krävande tolkning

Har du varit på en jobbig tolkning?
Att jobba som tolk kan vara psykiskt krävande och ibland kan det behövas stöd och hjälp för att bearbeta upplevelser från en krävande tolkning.

Du kan kontakta oss på Språkservice och beställa tid för stödsamtal med vår erfarna tolkhandledare. Du får en samtalspart med god insyn och förståelse i vår bransch och som, precis som du, jobbar under tystnadsplikt.

Vill du beställa tid? Skicka ett mail till tkkr@sprakservice.se eller ring oss på 0770-457 458.


Etiska regler för tolkar
Här kan du läsa Kammarkollegiets tolkföreskrifter »
Här kan du läsa God tolksed »

Bra läsning för dig som tolkar vid Migrationsverket
Migrationsverkets intervjuguide »
Att utreda barn, Utlänningshandboken kap. 37.5 »
Skyddsbehov på grund av kön och sexuell läggning, Utlänningshandboken kap. 40.1 och kap. 40.2 »
Skyddsbehov på grund av av tortyr, Utlänningshandboken kap. 40.3 »


Bra läsning för dig som tolkar på Arbetsförmedlingen
Ordlistor »  

Trafikverkets ordlista inför teoriprov
Ordlista »

 

Vill du göra en utvärdering av din kompetens?
Tillsammans med vår tolkkoordinatorer Tanya Tsunoda går du igenom dina utbildningar och erfarenheter och får en utvärdering av din profil.
Du får tips på utbildningar som kan höja din kompetens och som kan leda till att du bli mer attraktiv på tolkmarknaden.
Kontakta tolkkoordinatorn »

 

 

SMS
SMS tjänsten används i första hand för förfrågningar om akuta uppdrag och vid situationer där kunden kräver ett snabbt svar. Förfrågan av ett uppdrag via SMS kan därför skickas till en eller flera tolkar. Den tolk som har rätt kompetens och som besvarar SMS:et först blir tilldelad uppdraget. En bekräftelse skickas sedan automatiskt via SMS till den tolk som fått uppdraget.

Vid SMS-förfrågningar är det viktigt att observera två punkter:

  1. Ditt svar skall enbart innehålla ordet JA eller NEJ eftersom svaret behandlas automatiskt.
  2. Att inte åta dig uppdraget om du inte fått SMS bekräftelse på att uppdraget är ditt.

SMS tjänsten är även användbar när du som frilansare är ute på fält och inte har tillgång till e-post. Numera har du möjlighet att få uppdragsuppgifterna via SMS.

Har du frågor eller synpunkter angående SMS tjänsten är du välkommen att höra av dig till oss på
tel: 0770-457 458 eller via e-post: info@sprakservice.se