Etiska regler för tolkar och översättare

Etiska regler för tolkar och översättare

Kammarkollegiet har sedan den 1 januari 2017 nya tolk- och translatorsföreskrifter där paragraferna 17-23 (tolk) och 12-16 (translator) berör etiska regler som tolkarna och översättarna bör följa i sin yrkesverksamhet. Föreskrifterna ersätter de tidigare skrifterna om God tolksed och God translatorssed.

I Lagen om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare regleras tystnadsplikten för tolkar och översättare som anlitas av statliga inrättningar som myndigheter och kommuner.

 


Etiska regler för tolkar

Här kan du läsa Kammarkollegiets tolkföreskrifter »

Här kan du läsa God tolksed »

 

Etiska regler för översättare

Här kan du läsa Kammarkollegiets translatorsföreskrifter »

Här kan du läsa God translatorssed »