Medarbetare

Förmedling & tolkcenter Malmö


Tolkförmedling Malmö


0770 - 457 458
info@sprakservice.se

Charlotta Mörk

Avdelningschef Förmedling & tolkcenter
010-28 00 177
charlotta.mork@sprakservice.se

Ibrahim El-Halabi

Gruppchef Förmedling & tolkcenter
010-28 00 165
ibrahim.elhalabi@sprakservice.se

Rhonett Esguerra

Gruppchef Förmedling & tolkcenter
072-005 53 86
rhonett.esguerra@sprakservice.se

Christoffer Strandberg

Vik Gruppchef Förmedling & tolkcenter
0736-66 36 14
christoffer.strandberg@sprakservice.se