Medarbetare

Kvalitet & hållbarhet


Caroline Düberg Martinsson

Chef Kvalitet & hållbarhet
010-28 00 350
caroline.martinsson@sprakservice.se

Amy Ly

Avvikelsehantering och leveranskontroll
010-28 00 333
kvalitet@sprakservice.se

Pontus Nilsson

Avvikelsehantering och leveranskontroll
010-28 00 334
kvalitet@sprakservice.se