Medarbetare

Ledning


Marita Jönsson

Tf VD
0736-66 36 66
marita.jonsson (a) sprakservice.se

Magnus Franzén

Chef Marknad och försäljning, vVD
0707-270 700
magnus.franzen (a) sprakservice.se

Caroline Düberg Martinsson

Chef Kvalitet & hållbarhet
010-28 00 350
caroline.martinsson (a) sprakservice.se

Pirkko T. Kyllönen

Chef Tolktjänstutveckling/Partner
010-28 00 722
pirkko.kyllonen (a) sprakservice.se

Antonijo Trpevski

Partner
010-28 00 727
antonijo.trpevski (a) sprakservice.se

Lenart Trpevski

Partner
010-28 00 777
lenart.trpevski (a) sprakservice.se

Kerstin Forssman

Ekonomichef
010-28 00 373
kerstin.forssman (a) sprakservice.se

Aneta Hassan

Chef HR & verksamhetsutveckling
010-28 00 310
aneta.hassan (a) sprakservice.se

Alma Coco

Chef Affärsstöd
010 – 28 00 363
alma.coco@sprakservice.se

Natalia Walawender

Chef Översättningsavdelningen
010-28 00 509
natalia.walawender (a) sprakservice.se

Teuta Mustafa

Avdelningschef Kundtjänst
010-28 00 301
teuta.mustafa@sprakservice.se

Charlotta Mörk

Avdelningschef Förmedling & tolkcenter
010-28 00 177
charlotta.mork@sprakservice.se