Medarbetare

Ledning


Marita Jönsson

VD
0736-66 36 66
marita.jonsson (a) sprakservice.se

Magnus Franzén

vVD, Senior Advisor
0707-270 700
magnus.franzen (a) sprakservice.se

Caroline Düberg Martinsson

Chef Kvalitet & hållbarhet, Chef Översättningsavdelningen
010-28 00 350
caroline.martinsson (a) sprakservice.se

Kerstin Forssman

Chef Ekonomi och inköp
010-28 00 373
kerstin.forssman (a) sprakservice.se

Aneta Hassan

Chef HR
010-28 00 310
aneta.hassan (a) sprakservice.se

Alma Coco

Chef Affärsstöd
010 – 28 00 363
alma.coco@sprakservice.se

Ziyene Melki

Chef Marknad och försäljning
073 – 666 36 34
ziyene.melki@sprakservice.se

Teuta Mustafa

Chef Förmedling och kundtjänst
010-28 00 301
teuta.mustafa@sprakservice.se

Charlotta Mörk

Chef Tolkcenter
010-28 00 177
charlotta.mork@sprakservice.se