Medarbetare

Tolktjänstutveckling och rekrytering


Pirkko T. Kyllönen

Chef Tolktjänstutveckling och rekrytering
010-28 00 722
pirkko.kyllonen@sprakservice.se

Tanya Tsunoda

Utbildning och rekrytering
010-28 00 331
tanya.tsunoda@sprakservice.se

Amy Ly

Avvikelsehantering och leveranskontroll
010-28 00 333
kvalitet@sprakservice.se

Pontus Nilsson

Avvikelsehantering och leveranskontroll
010-28 00 334
kvalitet@sprakservice.se