Tolk- och översättningstjänster

Tolkförmedling

Tolkning innebär att en person utför muntlig kommunikation mellan två individer som inte har ett gemensamt språk. Språkservice levererar professionella tolkar i alla språk och till alla sammanhang. Oavsett om du ska genomföra ett affärssamtal i Malmö, arrangera en stor konferenstolkning i Stockholm eller bara ringa ett telefonsamtal till Spanien, så har vi kunskapen, erfarenheten och resurserna att möta dina språkbehov.

Läs mer om tolkning »

 

Översättning

Vi har stor vana vid att bistå bland annat offentlig sektor med översättningstjänster. Vår personal arbetar under tystnadsplikt och materialet behandlas med sekretess. Översättningarna utförs av professionella översättare och translatorer. Allt för att du som kund ska känna dig trygg när det gäller kvalitet och tillgänglighet.

Läs mer om översättning »