2012-08-15 Pressmeddelande
Branschförening för tolk- och översättningsföretag bildas

Efter ett initiativ från Almega och några tolkföretag bjöds ett urval av företag från branschen in till ett informationsmöte den 29 mars. En styrelse har valts med uppgift att samla branschen kring de frågor som berör och är väsentliga för en fortsatt sund tillväxt. Styrelsen som haft ett par möten med uppgiften att arbeta fram bland annat stadgar består av följande personer: Hans-Peter Lindqvist (ordförande), Anders Uddfors, Ann-Mari Colliander-Lind, Cecilia Enbäck, Hannes Buckard, Ing-Mari Tovlin, Jonas Ahlstedt, Pirkko T Kyllönen, Remziye Inanc.Senaste nytt

17-11-10  
Nya namn på Språkservice
Organisationsförändringar på Språkservice   Läs mer »

2017-04-19  
Språkservice miljöcertifierade enligt ISO14001:2015
Det betyder att vi arbetar strategiskt för att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt, både direkt och indirekt.   Läs mer »

2017-03-29  
Malmö stad förlänger tolkavtal med Språkservice
Malmö stad har redan nu i dagarna beslutat att förlänga sitt tolkavtal med Språkservice att gälla även under 20   Läs mer »

2016-12-06  
Språkservice hörsammar kontorsgrannen Akelius initiativ och skänker pengar till Läkare utan gränser
När Språkservice kontorsgrannar i Malmö, Akelius, lovar att dubbla alla penninggåvor under december månad till Läkare utan gränser hörsammar vi initiativet och skänker 25 000 kronor – som med Roger Akelius generösa erbjudande nu dubblas till femtio tusen.   Läs mer »

2016-08-30  
Språkservice Sverige AB öppnar kontor i Umeå
Språkservice satsar långsiktigt på tolkförmedling i Umeå och öppnar inom kort nytt kontor på Björnvägen 17 i Björkarnas stad.   Läs mer »