2012-05-08 Pressmeddelande
Pirkko Trpevski Kyllönen bemöter Elisabet da Silvas insändare i Smålandsposten

»Elisabet da Silva anför i sin insändare att domstolarna är dåliga på att kräva rättstolkar till sina förhandlingar. I sak har hon rätt, oftast finns det inte några som helst önskemål om tolkens kompetens noterat i bokningen. Språkservice Sverige AB har för närvarande avtal med Kammarkollegiet där Sveriges domstolar har rätt att beställa tolk (så kallat avrop.) Som VD för Språkservice Sverige vill jag tydliggöra vad som anstår oss enligt avtalet.

I avtalet framgår det tydligt att Språkservice Sverige i första hand alltid ska erbjuda rättstolkar, i andra hand auktoriserade tolkar och i tredje hand övriga tolkar. Oavsett vad domstolen i fråga har för önskemål om tolkens kompetens är det denna rangordning som är utgångspunkten vid alla avrop.
Detta har resulterat i att Språkservice under 2011 av alla avrop (18 364 st),  har kunnat tillsätta 41% uppdrag med en rättstolk , 33% med en auktoriserad tolk och i 26% av fallen med övrig tolk. Med tanke på tillgången till de högre kompetenserna får detta ses som ett mycket bra resultat, utifrån givna förutsättningar. De till domstolarna förmedlade språken var under förra året 110, av vilka det bara finns möjlighet till auktorisation i 35.

Jag håller med om att videotolkning kunde vara lösningen i de fall då rättstolk eller auktoriserad tolk inte finns lokalt. Jag efterlyser dock bättre förståelse för att tolkarna i vissa fall måste resa över länsgränserna för att man bättre ska kunna använda sig av den tillgängliga kompetensen. Idag är beställarna mycket restriktiva vad gäller godkännande av resor för tolkarna, trots att tolkkompetensen är koncentrerad till storstadsområdena Stockholm, Malmö och Göteborg.

En annan aspekt i detta är bristen på både auktoriserade tolkar och rättstolkar. Då utbildning och auktorisation av tolkar är en statlig angelägenhet kan det tyckas anmärkningsvärt att man inte lyckats producera fler rätts- eller auktoriserade tolkar trots att tolkfrågan diskuterats flitigt i media på sistone. En förmedlings uppdrag är att förmedla den på marknaden befintliga kompetensen och fördela resurserna på ett sätt som gynnar både kunden och de enskilda tolkarna. Det är detta arbete som Språkservice Sverige kan ta fullt ansvar för. Ansvaret för bristen på tolkar ligger någon helt annanstans.»

Med vänlig hälsning
Pirkko Trpevski Kyllönen

Läs gärna Elisabet da Silvas insändare i Smålandsposten den 5 april 2012.

http://www.smp.se/nyheter/lobbyn/insandare/vaxjo-tingsratt-bor-krava-rattstolkar-vid-rattegangar »Senaste nytt

17-11-10  
Nya namn på Språkservice
Organisationsförändringar på Språkservice   Läs mer »

2017-04-19  
Språkservice miljöcertifierade enligt ISO14001:2015
Det betyder att vi arbetar strategiskt för att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt, både direkt och indirekt.   Läs mer »

2017-03-29  
Malmö stad förlänger tolkavtal med Språkservice
Malmö stad har redan nu i dagarna beslutat att förlänga sitt tolkavtal med Språkservice att gälla även under 20   Läs mer »

2016-12-06  
Språkservice hörsammar kontorsgrannen Akelius initiativ och skänker pengar till Läkare utan gränser
När Språkservice kontorsgrannar i Malmö, Akelius, lovar att dubbla alla penninggåvor under december månad till Läkare utan gränser hörsammar vi initiativet och skänker 25 000 kronor – som med Roger Akelius generösa erbjudande nu dubblas till femtio tusen.   Läs mer »

2016-08-30  
Språkservice Sverige AB öppnar kontor i Umeå
Språkservice satsar långsiktigt på tolkförmedling i Umeå och öppnar inom kort nytt kontor på Björnvägen 17 i Björkarnas stad.   Läs mer »