Språkföretagen - ny branschförening

Efter konstituerande årsmöte den 19 oktober 2012 har nu tolk- och översättningsbranschen samordnat sig i en branschförening, Språkföretagen.


Språkföretagen ingår i Almega och har som huvudsyfte att tillvarata och driva branschens intressefrågor och kvalité. Den styrelse som blev invald ska nu lyfta frågor så som kompetensförsörjning, legitimitet, etik, ordning och reda samt vara beslutspåverkande mot myndigheter och politiker och därutöver agera som remissinstans och språkrör i branschen.


Invald styrelse:
Ordförande Hans-Peter Lindqvist, Adman 100 språk
Anne-Marie Colliander Lind, Inkrea
Cecilia Enbäck, Translator Scandinavia AB
Pirkko T. Kyllönen, Språkservice Sverige AB
Anders Uddfors, Semantix Tolkjouren AB
Christian Hammer, Teknotrans
Jonas Ahlstedt, Transvoice

 

121023_SprakforetagenSenaste nytt

17-11-10  
Nya namn på Språkservice
Organisationsförändringar på Språkservice   Läs mer »

2017-04-19  
Språkservice miljöcertifierade enligt ISO14001:2015
Det betyder att vi arbetar strategiskt för att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt, både direkt och indirekt.   Läs mer »

2017-03-29  
Malmö stad förlänger tolkavtal med Språkservice
Malmö stad har redan nu i dagarna beslutat att förlänga sitt tolkavtal med Språkservice att gälla även under 20   Läs mer »

2016-12-06  
Språkservice hörsammar kontorsgrannen Akelius initiativ och skänker pengar till Läkare utan gränser
När Språkservice kontorsgrannar i Malmö, Akelius, lovar att dubbla alla penninggåvor under december månad till Läkare utan gränser hörsammar vi initiativet och skänker 25 000 kronor – som med Roger Akelius generösa erbjudande nu dubblas till femtio tusen.   Läs mer »

2016-08-30  
Språkservice Sverige AB öppnar kontor i Umeå
Språkservice satsar långsiktigt på tolkförmedling i Umeå och öppnar inom kort nytt kontor på Björnvägen 17 i Björkarnas stad.   Läs mer »