2012-10-19  
Språkservice nu landets största tolk- och översättningsföretag

Språkservice är landets största tolk- och översättningsföretag

Enligt Svensk handelstidning Justitia är Språkservice nu Sveriges största tolk- och översättningsföretag sett till nettoomsättning för 2011.

Nettoomsättning är det vanligaste måttet på ett företags storlek.

I Sverige finns det 594 företag i vår bransch och av dessa företag är det 43 som har fler än tio anställda.

De tio största företagen i Sverige är
1. Språkservice Sverige AB
2. C. B. G. Konsult & Information AB
3. Semantix Tolkjouren AB
4. Stockholms Tolkförmedling AB
5. Benteler Engineering Services AB
6. Broadcast Text International AB
7. SDI Media Scandinavia AB
8. Semantix SpråkCentrum AB
9. SDL Sweden AB
10. Comet Consular Services AB

Rangordningen har beräknats utifrån det senast inlämnade bokslutet.

Det vinstrikaste företaget om man ser till rörelseresultat är Semantix Tolkjouren AB.

Flest antal anställda har Uppsalatolkarna AB.Senaste nytt

17-11-10  
Nya namn på Språkservice
Organisationsförändringar på Språkservice   Läs mer »

2017-04-19  
Språkservice miljöcertifierade enligt ISO14001:2015
Det betyder att vi arbetar strategiskt för att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt, både direkt och indirekt.   Läs mer »

2017-03-29  
Malmö stad förlänger tolkavtal med Språkservice
Malmö stad har redan nu i dagarna beslutat att förlänga sitt tolkavtal med Språkservice att gälla även under 20   Läs mer »

2016-12-06  
Språkservice hörsammar kontorsgrannen Akelius initiativ och skänker pengar till Läkare utan gränser
När Språkservice kontorsgrannar i Malmö, Akelius, lovar att dubbla alla penninggåvor under december månad till Läkare utan gränser hörsammar vi initiativet och skänker 25 000 kronor – som med Roger Akelius generösa erbjudande nu dubblas till femtio tusen.   Läs mer »

2016-08-30  
Språkservice Sverige AB öppnar kontor i Umeå
Språkservice satsar långsiktigt på tolkförmedling i Umeå och öppnar inom kort nytt kontor på Björnvägen 17 i Björkarnas stad.   Läs mer »