Pressmeddelande
Arbetsförmedlingen väljer Språkservice

I Arbetsförmedlingens upphandling av kontakttolkar har Språkservice tilldelats avtal i tio av 21 geografiska områden och är första leverantör i sex av dessa. Avtalet gäller i ett år från och med den 8 februari 2013, med möjlig förlängning i ytterligare tre år.

 

Språkservice är första leverantör till Arbetsförmedlingen i följande områden:

  • Stockholm
  • Kronoberg
  • Blekinge
  • Skåne
  • Västra Götaland
  • Norrbotten

 

Språkservice är andra leverantör till Arbetsförmedlingen i följande områden:

  • Kalmar
  • Gävleborg
  • Västerbotten

 

Språkservice är tredje leverantör till Arbetsförmedlingen i följande område:

  • ÖstergötlandSenaste nytt

17-11-10  
Nya namn på Språkservice
Organisationsförändringar på Språkservice   Läs mer »

2017-04-19  
Språkservice miljöcertifierade enligt ISO14001:2015
Det betyder att vi arbetar strategiskt för att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt, både direkt och indirekt.   Läs mer »

2017-03-29  
Malmö stad förlänger tolkavtal med Språkservice
Malmö stad har redan nu i dagarna beslutat att förlänga sitt tolkavtal med Språkservice att gälla även under 20   Läs mer »

2016-12-06  
Språkservice hörsammar kontorsgrannen Akelius initiativ och skänker pengar till Läkare utan gränser
När Språkservice kontorsgrannar i Malmö, Akelius, lovar att dubbla alla penninggåvor under december månad till Läkare utan gränser hörsammar vi initiativet och skänker 25 000 kronor – som med Roger Akelius generösa erbjudande nu dubblas till femtio tusen.   Läs mer »

2016-08-30  
Språkservice Sverige AB öppnar kontor i Umeå
Språkservice satsar långsiktigt på tolkförmedling i Umeå och öppnar inom kort nytt kontor på Björnvägen 17 i Björkarnas stad.   Läs mer »