Språkservice alltmer rikstäckande

Umeå kommun, Växjö kommun och Örnsköldsviks kommun har i dagarna i tilldelningsbeslut valt Språkservice som ensamleverantör av tolktjänster.

Nyligen valde även Migrationsverket Språkservice som rikstäckande huvudleverantör av sedvanlig telefontolkning. Till detta skall läggas att Språkservice också har förlängt sitt ensamavtal med Region Skåne samt avtalet som Stockholms stads förstahandsleverantör av tolktjänster.

Vi kan konstatera att våra duktiga tolkar gör ett mycket bra jobb över hela landet!Senaste nytt

17-11-10  
Nya namn på Språkservice
Organisationsförändringar på Språkservice   Läs mer »

2017-04-19  
Språkservice miljöcertifierade enligt ISO14001:2015
Det betyder att vi arbetar strategiskt för att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt, både direkt och indirekt.   Läs mer »

2017-03-29  
Malmö stad förlänger tolkavtal med Språkservice
Malmö stad har redan nu i dagarna beslutat att förlänga sitt tolkavtal med Språkservice att gälla även under 20   Läs mer »

2016-12-06  
Språkservice hörsammar kontorsgrannen Akelius initiativ och skänker pengar till Läkare utan gränser
När Språkservice kontorsgrannar i Malmö, Akelius, lovar att dubbla alla penninggåvor under december månad till Läkare utan gränser hörsammar vi initiativet och skänker 25 000 kronor – som med Roger Akelius generösa erbjudande nu dubblas till femtio tusen.   Läs mer »

2016-08-30  
Språkservice Sverige AB öppnar kontor i Umeå
Språkservice satsar långsiktigt på tolkförmedling i Umeå och öppnar inom kort nytt kontor på Björnvägen 17 i Björkarnas stad.   Läs mer »