2013-06-10 Pressmeddelande
Språkservice föreslår sänkt avgift för tolkauktorisation

I en skrivelse till Finansdepartementet föreslår Språkservice VD Pirkko T. Kyllönen, affärsutvecklare Antonijo Trpevski samt marknadschef Magnus Franzén sänkt debitering av förnyelse av tolkauktorisationer.

I dagsläget debiterar Kammarkollegiet 2 300 SEK vid tolks förnyelse av sin auktorisation vart femte år. Detta är i stort en ren rutinprocess.

- Med tanke på den ringa handläggningsinsatsen från ansvarig myndighet (Kammarkollegiet) tycker vi inte att tolkarna rutinmässigt borde belastas med den kostnad det nu innebär att förnya en auktorisation och därmed sin yrkestitel, säger Språkservice representanter som även är auktoriserade tolkar och translatorer.


Språkservice VD Pirkko T. Kyllönen fortsätter:

- Följden kan bli att tolken kanske väljer bort den enligt mångas mening oskäliga kostnaden för förnyad auktorisation eftersom man redan har annan anställning eller yrkesverksamhet. Vi tycker inte att det är samhällsekonomiskt att på detta sätt riskera att förlora erfaren och upparbetad kompetens i onödan. Samhället behöver ha kvar alla dessa kompetenser till sitt förfogande.

 

I skrivelsen till Finansdepartementet föreslår trion från Språkservice följande:

"Eftersom vi naturligtvis förstår att processen innebär en kostnad för KK bör en skälig debitering ske.
Även om vi egentligen tycker att kostnaden radikalt borde sänkas ännu mer, föreslår vi därför en ändring i Avgiftsförordningen 1992:191 så att KK:s debitering för förnyad tolkauktorisation skall sänkas rakt av till halva det aktuella auktorisationsbeloppet (2 300 SEK), det vill säga till 1 150 SEK.

 

Läs hela skrivelsen »

Brev -till -Finansdep -om -KK

 

Presskontakt:

Pirkko T. Kyllönen

VD

Telefon: 040 - 28 62 27

E-post: ptk@sprakservice.se

 

 

Pirkko TKyllönen _VDSpråkservice _72

Högupplöst bild »

 Senaste nytt

17-11-10  
Nya namn på Språkservice
Organisationsförändringar på Språkservice   Läs mer »

2017-04-19  
Språkservice miljöcertifierade enligt ISO14001:2015
Det betyder att vi arbetar strategiskt för att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt, både direkt och indirekt.   Läs mer »

2017-03-29  
Malmö stad förlänger tolkavtal med Språkservice
Malmö stad har redan nu i dagarna beslutat att förlänga sitt tolkavtal med Språkservice att gälla även under 20   Läs mer »

2016-12-06  
Språkservice hörsammar kontorsgrannen Akelius initiativ och skänker pengar till Läkare utan gränser
När Språkservice kontorsgrannar i Malmö, Akelius, lovar att dubbla alla penninggåvor under december månad till Läkare utan gränser hörsammar vi initiativet och skänker 25 000 kronor – som med Roger Akelius generösa erbjudande nu dubblas till femtio tusen.   Läs mer »

2016-08-30  
Språkservice Sverige AB öppnar kontor i Umeå
Språkservice satsar långsiktigt på tolkförmedling i Umeå och öppnar inom kort nytt kontor på Björnvägen 17 i Björkarnas stad.   Läs mer »