Tolkutbildningar våren 2013

Vårterminen 2013 är här och det är dags att söka tolkutbildningar. Passa på att anmäla dig till en intressant utbildning.

 

Har du gått en utbildning eller kurs och är tolk hos Språkservice? Skicka då så fort som möjligt in en kopia på ditt kursintyg så att vi kan registrera det hos oss.

 

Myndigheten för yrkeshögskolan

Tolkutbildningar »

 

Kammarkollegiet

Auktorisationsprov för tolkar och översättare, anmälan och information »

 

Studieförbund med tolkutbildning

Folkuniversitetet »

Medborgarskolan »

 

Kostnadsfri utbildning om demenssjukdomar för tolkar

En ny kurs kommer att hållas under våren 2013.

Kunskapscentrum Minneskliniken, Simrisbanvägen 14, plan 4 i Malmö
Innehåll: Kursen tar upp demensjukdomar, utredning, behandling och bemötande
Föreläsare: Rozita Torkpoor och Eva Granvik som båda är sjuksköterskor vid Kunskapscentrum för demenssjukdomar, Region Skåne.

 

Utbildning till kontakttolk på Härnösands folkhögskola

1 år (halvfart, distans) • Start januari 2013 • Ansökan 15 oktober 2012
 
Härnösands folkhögskola ger en 1-årig grundutbildning på distans till kontakttolk. Studietakten är halvfart. Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan fr o m den 1 juli 2012 efter att tidigare ha stått under tillsyn av Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Stockholms universitet.

Läs mer »

 

Tolkutbildningar på Wiks folkhögskola

På Wiks folkhögskola finns ett varierat utbud av tolkkurser.
Det finns fortfarande platser kvar på grundutbildningen till kontakttolk som startar i slutet av januari 2013.

Läs mer »

 

Tolkutbildningar på Åsa folkhögskola

På Åsa folkhögskola kan du ansöka till en tvåårig grundutbildning som kontakttolk.
Kursen startar i augusti 2013.  Sista ansökningsdatum är 30 mars 2013.

Under våren 2013 finns även Juridisk fördjupningskurs samt Fördjupningskurs i video- och telefontolkning.

Läs mer om vårens kurser och ansök »

 

 

 

 

 

 Senaste nytt

17-11-10  
Nya namn på Språkservice
Organisationsförändringar på Språkservice   Läs mer »

2017-04-19  
Språkservice miljöcertifierade enligt ISO14001:2015
Det betyder att vi arbetar strategiskt för att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt, både direkt och indirekt.   Läs mer »

2017-03-29  
Malmö stad förlänger tolkavtal med Språkservice
Malmö stad har redan nu i dagarna beslutat att förlänga sitt tolkavtal med Språkservice att gälla även under 20   Läs mer »

2016-12-06  
Språkservice hörsammar kontorsgrannen Akelius initiativ och skänker pengar till Läkare utan gränser
När Språkservice kontorsgrannar i Malmö, Akelius, lovar att dubbla alla penninggåvor under december månad till Läkare utan gränser hörsammar vi initiativet och skänker 25 000 kronor – som med Roger Akelius generösa erbjudande nu dubblas till femtio tusen.   Läs mer »

2016-08-30  
Språkservice Sverige AB öppnar kontor i Umeå
Språkservice satsar långsiktigt på tolkförmedling i Umeå och öppnar inom kort nytt kontor på Björnvägen 17 i Björkarnas stad.   Läs mer »