Pressmeddelande
Malmö stad väljer åter Språkservice Sverige AB

Malmö stad väljer åter Språkservice Sverige AB

Malmö stad har efter upphandling åter gett sin tidigare ensamleverantör av tolktjänster, det Malmöbaserade företaget Språkservice Sverige AB, förtroendet att ta hand om kommunens ständigt växande behov av tolktjänster.

Språkservice blir ånyo kommunens ensamleverantör av tolkar under en period av upp till fyra år med planerad avtalsstart i november.

Malmö stad valde efter utbrett missnöje internt att inte förlänga ett under senhösten 2013 tecknat avtal med tre olika leverantörer utan gick istället ut på ny upphandling nu under sommaren.

Arvodesnivån har i upphandlingen fast reglerats av Malmö stads upphandlare med syfte att säkra god tillgång på kompetenta tolkar i tider då hela samhällets tolkbehov är mycket stort. Bland kommunens invånare finns 160 nationaliteter representerade.

Det nu vinnande Språkservice Sverige AB är ett familjeägt företag med skattebas i Malmö. Så sent som i förra månaden kom en färsk internationell branschrapport där bolaget rankades som världens nu största tolkföretag.

 

Malmo Stad _1   Malmo Stad _4   Malmo Stad _5

Bilderna är fria för användning. Fotograf: Anette Rasmusson.

 

Presskontakt:

Magnus Franzén, marknadschef
Telefon: 0707 - 27 07 00
E-post: mf@sprakservice.se

 

Pirkko T. Kyllönen, VD
Telefon: 040-28 62 27
E-post: ptk@sprakservice.se

 

Pirkko _och _Magnus

 

 

 Senaste nytt

17-11-10  
Nya namn på Språkservice
Organisationsförändringar på Språkservice   Läs mer »

2017-04-19  
Språkservice miljöcertifierade enligt ISO14001:2015
Det betyder att vi arbetar strategiskt för att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt, både direkt och indirekt.   Läs mer »

2017-03-29  
Malmö stad förlänger tolkavtal med Språkservice
Malmö stad har redan nu i dagarna beslutat att förlänga sitt tolkavtal med Språkservice att gälla även under 20   Läs mer »

2016-12-06  
Språkservice hörsammar kontorsgrannen Akelius initiativ och skänker pengar till Läkare utan gränser
När Språkservice kontorsgrannar i Malmö, Akelius, lovar att dubbla alla penninggåvor under december månad till Läkare utan gränser hörsammar vi initiativet och skänker 25 000 kronor – som med Roger Akelius generösa erbjudande nu dubblas till femtio tusen.   Läs mer »

2016-08-30  
Språkservice Sverige AB öppnar kontor i Umeå
Språkservice satsar långsiktigt på tolkförmedling i Umeå och öppnar inom kort nytt kontor på Björnvägen 17 i Björkarnas stad.   Läs mer »