Pressmeddelande
Migrationsverket väljer Språkservice även för kontakttolkning

Migrationsverket har beslutat utse Språkservice som förstahandsleverantör i deras upphandling av kontakttolkar, med beräknad avtalsstart den 1 maj.

Språkservice är rangordnat som nummer ett i Region Nord inklusive Stockholm och Uppsala och som nummer ett även i hela Region Syd. Dessa två områden står för 70-75 % av den totala uppdragsvolymen i upphandlingen med en beräknad årsvolym på cirka 80 MSEK. Språkservice är vidare nummer två i rangordning även för Region Väst liksom Region Öst.

Språkservice vann även Migrationsverkets upphandling avseende telefontolkning tidigare i höstas, ett avtal som har trätt i kraft nu i januari.

Genom beslutet förstärker Språkservice sin position som Nordens största och för övrigt världens fjärde största tolkföretag.Senaste nytt

17-11-10  
Nya namn på Språkservice
Organisationsförändringar på Språkservice   Läs mer »

2017-04-19  
Språkservice miljöcertifierade enligt ISO14001:2015
Det betyder att vi arbetar strategiskt för att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt, både direkt och indirekt.   Läs mer »

2017-03-29  
Malmö stad förlänger tolkavtal med Språkservice
Malmö stad har redan nu i dagarna beslutat att förlänga sitt tolkavtal med Språkservice att gälla även under 20   Läs mer »

2016-12-06  
Språkservice hörsammar kontorsgrannen Akelius initiativ och skänker pengar till Läkare utan gränser
När Språkservice kontorsgrannar i Malmö, Akelius, lovar att dubbla alla penninggåvor under december månad till Läkare utan gränser hörsammar vi initiativet och skänker 25 000 kronor – som med Roger Akelius generösa erbjudande nu dubblas till femtio tusen.   Läs mer »

2016-08-30  
Språkservice Sverige AB öppnar kontor i Umeå
Språkservice satsar långsiktigt på tolkförmedling i Umeå och öppnar inom kort nytt kontor på Björnvägen 17 i Björkarnas stad.   Läs mer »