2014-06-26 Pressmeddelande
Språkservice förlänger tolkavtal med Region Skåne och klättrar samtidigt på världsrankingen

Förlängt avtal med Region Skåne

Språkservice har nu undertecknat ett nytt förlängningsavtal med Region Skåne. Avtalet innebär att vi har fått fortsatt förtroende att vara Region Skånes ensamleverantör av tolktjänster för sjukvården i hela Skåne ända fram till den 1 februari 2016 och gäller både kontakttolkning och telefontolkning.

Avtalet uppgår till en årlig volym på ca 150 000 tolkuppdrag per år, varav lite drygt 70 % utgörs av uppdrag på plats och knappt 30 % på telefon.

Samtidigt löper fortsatt Språkservice fleråriga avtal som ensamleverantör även för Norrbottens läns landsting där den årliga uppdragsvolymen ligger på ca 19 000 tolkuppdrag – varav en bra bit över 90 % utgörs av telefontolkningar.

Dessa siffror ger tillsammans en intressant bild av hur sjukvården från norr till söder i Sverige skiljer sig åt i sin användning av tolktjänster.

Trenden är likväl tydlig i hela landet och gällande i princip samtliga kundgrupper: andelen distanstolkningar ökar hela tiden generellt jämfört med närvarotolkning. Orsakerna är flera: kostnadsskäl är ett, miljöskäl ett annat, möjligheten till ett bredare utbud av kompetenta tolkar från hela landet ytterligare ett. Ett sätt att undvika eventuell lokal jävsproblematik samt brist på utbildade lokala tolkar i ett önskat språk kan säkert också vara andra anledningar.

 

Språkservice klättrar på språkföretagens världsranking

Samtidigt kan vi idag fredag konstatera att Språkservice stora framgångar på senare år som Sveriges ledande leverantör av tolktjänster avspeglar sig i Common Sense Advisorys dagsfärska publicering av språkföretagens världsranking, där Språkservice fortsätter sin stadiga klättring uppåt på listan.

Språkservice Sverige AB är i dagsläget Nordens största tolkföretag och vi kan redan nu se att vi i nästa års ranking kommer att klättra ytterligare ett antal placeringar på världsrankingen - med det framtida målet att nå Top 10.

 

Presskontakt:

Magnus Franzén, marknadschef
Telefon: 0707 - 27 07 00
E-post: mf@sprakservice.se

 

Pirkko T. Kyllönen, VD
Telefon: 040-28 62 27
E-post: ptk@sprakservice.se

 

Pirkko _och _Magnus

 

 

 Senaste nytt

17-11-10  
Nya namn på Språkservice
Organisationsförändringar på Språkservice   Läs mer »

2017-04-19  
Språkservice miljöcertifierade enligt ISO14001:2015
Det betyder att vi arbetar strategiskt för att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt, både direkt och indirekt.   Läs mer »

2017-03-29  
Malmö stad förlänger tolkavtal med Språkservice
Malmö stad har redan nu i dagarna beslutat att förlänga sitt tolkavtal med Språkservice att gälla även under 20   Läs mer »

2016-12-06  
Språkservice hörsammar kontorsgrannen Akelius initiativ och skänker pengar till Läkare utan gränser
När Språkservice kontorsgrannar i Malmö, Akelius, lovar att dubbla alla penninggåvor under december månad till Läkare utan gränser hörsammar vi initiativet och skänker 25 000 kronor – som med Roger Akelius generösa erbjudande nu dubblas till femtio tusen.   Läs mer »

2016-08-30  
Språkservice Sverige AB öppnar kontor i Umeå
Språkservice satsar långsiktigt på tolkförmedling i Umeå och öppnar inom kort nytt kontor på Björnvägen 17 i Björkarnas stad.   Läs mer »