2015-11-02 Pressmeddelande
Språkservice Sverige AB expanderar ytterligare: utökar kontorsyta samt förstärker med IT-chef och tolkcenterchef
Tjugoårsjubilerande Malmöföretaget Språkservice Sverige AB är i en mycket expansiv fas och förstärker därför sin organisation ytterligare.   Läs mer »

2015-10-19  
Språkservice om tolkbrist i TV4-nyheterna 17 oktober
Språkservice omnämns kort i inslag om tolkbrist i TV4-nyheterna   Läs mer »

2015-08-25  
Språkservice fortsätter att driva på utvecklingen i tolkbranschen med ny app
Idag lanserar Språkservice ny tolkapp - utvecklad med och anpassad för våra tolkar   Läs mer »

2015-05-18 Pressmeddelande
Språkservice Sverige AB förstärker med Anders Fredberg på VD-posten
Tjugoårsjubilerande Malmöföretaget Språkservice Sverige AB är i en expansiv fas och förstärker därför sin organisation med Anders Fredberg som ny VD på företaget. Rekryteringen av Anders är ett strategiskt viktigt steg i företagets planerade satsningar och fortsatta expansion som ett världsledande tolk- och översättningsföretag.   Läs mer »

2015-04-16 Pressmeddelande
Språkservice planerar etablering i Region Väst - tecknar tolkavtal med allt fler kommuner
Med allt fler lokala och regionala tolkavtal i Region Väst befäster Språkservice sin marknadsposition i regionen inför en framtida lokal kontorsetablering i Göteborg.   Läs mer »

2015-02-24  
Sydsvenskan 24/2: »Språkservice i Malmö växer med tolkning via callcenter»
I höstas anställde Språkservice ett tjugotal tolkar på sitt nystartade callcenter i Malmö – i år räknar de med att dubblera antalet och utöka kontoret med 500 kvadrat. Bland de nya uppdragsgivarna finns Malmö stad, Stockholms läns landsting och 1177 Vårdguiden.   Läs mer »

2015-01-14  
Landsting och kommuner rör sig mot högre tolktaxa
Det senaste halvårets upphandlingar visar nu tydligt att kommuner och landsting börjar sträva mot en klart högre arvodering av tolkarna för att säkra verksamheternas tolkkvalitet. Från Språkservice sida välkomnar vi starkt detta, oberoende om det rör sig om en rimlig variant av Domstolsverkets tolktaxa eller en egen men i samma nivåer motsvarande SKL Tolktaxa som Språkservice sedan länge har förordat.   Läs mer »