Landsting och kommuner rör sig mot högre tolktaxa

Det senaste halvårets upphandlingar visar nu tydligt att kommuner och landsting börjar sträva mot en klart högre arvodering av tolkarna för att säkra verksamheternas tolkkvalitet. Från Språkservice sida välkomnar vi starkt detta, oberoende om det rör sig om en rimlig variant av Domstolsverkets tolktaxa eller en egen men i samma nivåer motsvarande SKL Tolktaxa som Språkservice sedan länge har förordat.

Först ut på landstingssidan var Stockholms läns landsting och Landstinget Sörmland och på kommunsidan Malmö stad. Nu ser vi att ytterligare ett antal kommuner i sina upphandlingar kommer ut med motsvarande förbättrade och fastställda arvodesvillkor i förfrågningsunderlagen och vi bedömer det som mycket troligt att även ytterligare landsting kommer att följa samma linje. 

 

- För egen del drog vi nu vid årsskiftet en konsekvens av det här genom att börja ersätta tolkuppdragen för Stockholms läns landsting med en taxa motsvarande Domstolsverkets, säger Språkservice marknadschef Magnus Franzén, och fortsätter:

- Eftersom den överklagade tolkupphandlingen nu har resulterat i ett avtalslöst läge och SLL i sitt förfrågningsunderlag uttryckligen har eftersträvat denna höjda tolktaxa såg vi det som naturligt och helt i enlighet med SLLs intentioner att ersätta tolkarna med den högre tolktaxan. På så vis höjs äntligen också sjukvårdstolkarna status, något som de mycket väl förtjänar.

 

Språkservice VD Pirkko T. Kyllönen understryker samtidigt att som alternativ till såväl sedvanlig tolk på plats som sedvanlig telefontolkning – där SLLs upphandling i båda fallen nu har hamnat i Kammarrätten – har Stockholms läns landsting sedan 1 oktober förra året tecknat ett exklusivt avtal med Språkservice avseende Callcenter-tolkning där de olika vårdenheterna kan få tolkassistans on demand, en tjänst som Språkservice erbjuder under namnet Tolklive.

-  I dagsläget är vi det enda tolkföretaget som de facto har ett gällande tolkavtal med SLL, dessutom en modern form av kvalitetssäkrad tolkservice med egna anställda tolkar som är både kostnadseffektiv och med överlägset snabb tillgänglighet. Det är tveklöst en väl kompletterande tolkservice som är här för att stanna, avslutar Magnus Franzén.

 

 

Presskontakt:

Magnus Franzén, marknadschef
Telefon: 0707 - 27 07 00
E-post: mf@sprakservice.se

 

Pirkko T. Kyllönen, VD
Telefon: 040-28 62 27
E-post: ptk@sprakservice.se

 

Pirkko _och _Magnus

 

 

 

 

 

 

 

 Senaste nytt

17-11-10  
Nya namn på Språkservice
Organisationsförändringar på Språkservice   Läs mer »

2017-04-19  
Språkservice miljöcertifierade enligt ISO14001:2015
Det betyder att vi arbetar strategiskt för att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt, både direkt och indirekt.   Läs mer »

2017-03-29  
Malmö stad förlänger tolkavtal med Språkservice
Malmö stad har redan nu i dagarna beslutat att förlänga sitt tolkavtal med Språkservice att gälla även under 20   Läs mer »

2016-12-06  
Språkservice hörsammar kontorsgrannen Akelius initiativ och skänker pengar till Läkare utan gränser
När Språkservice kontorsgrannar i Malmö, Akelius, lovar att dubbla alla penninggåvor under december månad till Läkare utan gränser hörsammar vi initiativet och skänker 25 000 kronor – som med Roger Akelius generösa erbjudande nu dubblas till femtio tusen.   Läs mer »

2016-08-30  
Språkservice Sverige AB öppnar kontor i Umeå
Språkservice satsar långsiktigt på tolkförmedling i Umeå och öppnar inom kort nytt kontor på Björnvägen 17 i Björkarnas stad.   Läs mer »