Språkservice om tolkbrist i TV4-nyheterna 17 oktober

Språkservice figurerar kort i ett inslag om tolkbrist i TV4-nyheterna
som sändes kl 19 lördagen 17/10

Det dagligen mycket kraftigt ökande antalet nyanlända flyktingar i Sverige, och inte minst i Malmö, gör att tillgången på utbildade tolkar börjar att bli ordentligt ansträngd.

Speciellt gäller detta vissa redan efterfrågade tolkspråk som arabiska, pashto, dari och somaliska. Denna akuta situation gör att vi nu också kan se att det blivit än svårare att tillsätta tolk i vissa bristspråk, framförallt tolk på plats.

 

 Tobbe -TV4

 

Reportrarna från TV4-nyheterna talade en längre stund med en av Språkservice ägare, Pirkko T. Kyllönen, på vårt Malmö-kontor. Pirkko pratade bland annat om tolkbrist och vad det i längden kan innebära för exempelvis rätts- och patientsäkerhet, om man inte kan tillhandahålla tolkar.


" - Vi måste tillsammans med berörda myndigheter hitta kreativa lösningar för att hantera den akuta situationen, till exempel - om möjligt - använda tolk på distans, sprida tolkbokningar över hela dagen samt att beställaren försöker samordna sina tolkbeställningar bättre, säger Pirkko T. Kyllönen."


Länk till nyheterna nedan, spola fram till ca 6.10
http://www.tv4play.se/program/nyheterna?video_id=3212143

 

 

 

Tvinspelning

 

 

Kontakt:

Pirkko T. Kyllönen

Telefon: 040-28 62 27
E-post: ptk@sprakservice.se

 Senaste nytt

17-11-10  
Nya namn på Språkservice
Organisationsförändringar på Språkservice   Läs mer »

2017-04-19  
Språkservice miljöcertifierade enligt ISO14001:2015
Det betyder att vi arbetar strategiskt för att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt, både direkt och indirekt.   Läs mer »

2017-03-29  
Malmö stad förlänger tolkavtal med Språkservice
Malmö stad har redan nu i dagarna beslutat att förlänga sitt tolkavtal med Språkservice att gälla även under 20   Läs mer »

2016-12-06  
Språkservice hörsammar kontorsgrannen Akelius initiativ och skänker pengar till Läkare utan gränser
När Språkservice kontorsgrannar i Malmö, Akelius, lovar att dubbla alla penninggåvor under december månad till Läkare utan gränser hörsammar vi initiativet och skänker 25 000 kronor – som med Roger Akelius generösa erbjudande nu dubblas till femtio tusen.   Läs mer »

2016-08-30  
Språkservice Sverige AB öppnar kontor i Umeå
Språkservice satsar långsiktigt på tolkförmedling i Umeå och öppnar inom kort nytt kontor på Björnvägen 17 i Björkarnas stad.   Läs mer »