Sydsvenskan 24/2: »Språkservice i Malmö växer med tolkning via callcenter»

Språkservice i Malmö växer med tolkning via callcenter

I höstas anställde Språkservice ett tjugotal tolkar på sitt nystartade callcenter i Malmö – i år räknar de med att dubblera antalet och utöka kontoret med 500 kvadrat. Bland de nya uppdragsgivarna finns Malmö stad, Stockholms läns landsting och 1177 Vårdguiden.

Den Malmöbaserade tolkförmedlingen Språkservice omsatte nästan 270 miljoner kronor 2014 och är numer störst i världen på förmedling av kontakttolkar, det vill säga tolkar som är fysiskt närvarande under tolkningen. Men det är distanstolkning bolaget satsar på framöver.

20150224_PTK_Sydsvenskan -collage

– Distanstolkning kommer mer och mer och det finns flera olika anledningar till att det är så. Dels är tolkkompetensen centrerad till storstäder och då kan man se till att även mindre orter får tillgång till tolkning. Sedan är det miljöaspekter, det finns ingen anledning att tolkarna är ute och far om de kan sköta tolkningen lika bra på distans. Det är också ett sätt att höja statusen på tolkyrket, man kan anställa folk istället för att ta in dem på frilansbasis som man traditionellt sett gjort, säger Pirkko Trpevski Kyllönen, vd för Språkservice.

Hon är en av grundarna av bolaget som 20-årsjubilerar i år. Sedan flera år tillbaka är de störst i Norden på all förmedling av tolkning – både kontakt- och distanstolkning. Ifjor blev de därtill störst i världen på kontakttolkning.

– Vi ser att vi kommer att fortsätta växa. Tillväxt är inte något självändamål, men ju mer marknadsandelar man får, desto bättre möjlighet har man att påverka, säger Pirkko Trpevski Kyllönen.

Fler och bättre tolkutbildningar, auktorisationsmöjligheter i fler språk och en branschstandard med minimikrav på tolkförmedlingar, är några av de frågor hon driver.

Kammarkollegiet är myndigheten som auktoriserar tolkar och i dagsläget går det att bli auktoriserad tolk i ett fyrtiotal språk. Det är en nackdel för Språkservice som förmedlar tolkar i uppemot 200 språk och dialekter. Auktorisationen anordnas årligen, men inte alltid i de språk där behoven är som störst.

– Tolkbrist är ett faktum överlag och det kommer bli ännu svårare vad det lider. Arabiska ökar hela tiden och även tigrinja eftersom det har börjat komma mycket folk hit från Eritrea.

I dag har Språkservice närmare 100 anställda varav ett 80-tal i Malmö. Kontoren finns i Malmö, Stockholm och Luleå. På sikt tror Pirkko Trpevski Kyllönen att de kommer behöva öppna ytterligare ett callcenter, troligen i Stockholm. De vill även utöka sin verksamhet i Göteborg.

– Vi tecknar hela tiden nya avtal. Det senaste större avtalet var ett ensamavtal med Malmö stad som började löpa den första februari, säger Pirkko Trpevski Kyllönen.

Bolagets största uppdragsgivare just nu är Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Region Skåne. Avtalen med dem omfattar sammanlagt nästan 200 miljoner kronor på årsbasis.

Även avtalen om distanstolkar med Stockholms läns landsting och 1177 Vårdguiden hör till de större.

– Det viktiga för mig är att vi är en leverantör med hög kvalitet på våra tjänster och leveranssäkerhet. Men det är roligt att växa eftersom vi får mer inflytande, säger Pirkko Trpevski Kyllönen.

 

Hela texten ovan är en artikel publicerad i Sydsvenskan tisdagen den 24 februari 2015.

20150224_PTK_Sydsvenskan

 

Presskontakt:

Magnus Franzén, marknadschef
Telefon: 0707 - 27 07 00
E-post: magnus.franzen (a) sprakservice.se

 

Pirkko T. Kyllönen, VD
Telefon: 040-28 62 27
E-post: ptk (a) sprakservice.se

 

Pirkko _och _Magnus

 

 

 

 

 

 

 

 Senaste nytt

17-11-10  
Nya namn på Språkservice
Organisationsförändringar på Språkservice   Läs mer »

2017-04-19  
Språkservice miljöcertifierade enligt ISO14001:2015
Det betyder att vi arbetar strategiskt för att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt, både direkt och indirekt.   Läs mer »

2017-03-29  
Malmö stad förlänger tolkavtal med Språkservice
Malmö stad har redan nu i dagarna beslutat att förlänga sitt tolkavtal med Språkservice att gälla även under 20   Läs mer »

2016-12-06  
Språkservice hörsammar kontorsgrannen Akelius initiativ och skänker pengar till Läkare utan gränser
När Språkservice kontorsgrannar i Malmö, Akelius, lovar att dubbla alla penninggåvor under december månad till Läkare utan gränser hörsammar vi initiativet och skänker 25 000 kronor – som med Roger Akelius generösa erbjudande nu dubblas till femtio tusen.   Läs mer »

2016-08-30  
Språkservice Sverige AB öppnar kontor i Umeå
Språkservice satsar långsiktigt på tolkförmedling i Umeå och öppnar inom kort nytt kontor på Björnvägen 17 i Björkarnas stad.   Läs mer »