2016-05-11 Pressmeddelande
Språkservice storsatsar på anställda tolkar i Skåne

Under våren 2016 heltidsanställer Språkservice dagligen nya kontakttolkar i hela länet. De tolkar som nu anställs kommer att bistå hela regionens olika beställare i samband tolkuppdrag på plats, till skillnad från de distanstolkar som redan finns anställda på företagets eget Tolkcenter. Tolkarna det nu gäller avser i första hand i språken arabiska, dari, somaliska, tigrinja, persiska och sorani.

 

- Det som är helt nytt är att tolkyrket, som traditionellt sett alltid har varit ett osäkert frilansyrke, nu är på väg att harmoniseras med den övriga arbetsmarknaden genom vår anställningskampanj. Även om tolkarna huvuddelen av sin arbetstid är ute på plats hos våra olika uppdragsgivare är de anställda av oss och har sina trygghetssystem hos oss. Samtidigt erbjuds beställarna en bättre sammanhållen tolkservice, säger VD Anders Fredberg.

 

Utöver det fyrtiotal tolkar som Språkservice redan idag har på sitt Tolkcenter för distanstolkning i form av on demand och videotolkning, räknar företaget med att till efter sommaren ha hunnit anställa ytterligare minst sextio kontakttolkar för att täcka regionens stora behov av tolkar på plats i de mest efterfrågade språken.

 

- Vi är en grupp på åtta personer som i dagsläget arbetar heltid med att boka in, intervjua och i förekommande fall föra anställningssamtal, säger Lenart Trpevski, Senior Advisor på Språkservice. Häromdagen skrev jag själv anställningskontrakt med tre nya tolkar. Och jag fick just höra att det är kö till våra intervjuer.

 

Språkservice är världens ledande tolkföretag avseende kontakttolkning. Med egna tolkutbildningsinsatser och intensiva rekryteringsåtgärder anställer vi alltfler tolkar för att svara mot samhällets för närvarande mycket stora behov av tolktjänster. Företaget är familjeägt alltsedan starten och grundades 1995 av auktoriserade tolkar och translatorer. Språkservice omsätter över 400 MSEK och har sitt säte i Malmö med filialer på flera orter i Sverige.

 

 

Kontakt
Anders Fredberg, VD
0704-84 82 04
anders.fredberg (a) sprakservice.se

Anders F_PRESS

 

 

Lenart Trpvski _2015-420x 306

Lenart Trpevski, Senior AdvisorSenaste nytt

17-11-10  
Nya namn på Språkservice
Organisationsförändringar på Språkservice   Läs mer »

2017-04-19  
Språkservice miljöcertifierade enligt ISO14001:2015
Det betyder att vi arbetar strategiskt för att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt, både direkt och indirekt.   Läs mer »

2017-03-29  
Malmö stad förlänger tolkavtal med Språkservice
Malmö stad har redan nu i dagarna beslutat att förlänga sitt tolkavtal med Språkservice att gälla även under 20   Läs mer »

2016-12-06  
Språkservice hörsammar kontorsgrannen Akelius initiativ och skänker pengar till Läkare utan gränser
När Språkservice kontorsgrannar i Malmö, Akelius, lovar att dubbla alla penninggåvor under december månad till Läkare utan gränser hörsammar vi initiativet och skänker 25 000 kronor – som med Roger Akelius generösa erbjudande nu dubblas till femtio tusen.   Läs mer »

2016-08-30  
Språkservice Sverige AB öppnar kontor i Umeå
Språkservice satsar långsiktigt på tolkförmedling i Umeå och öppnar inom kort nytt kontor på Björnvägen 17 i Björkarnas stad.   Läs mer »