Språkservice Sverige AB öppnar kontor i Umeå

Språkservice satsar långsiktigt på tolkförmedling i Umeå och öppnar inom kort nytt kontor Björnvägen 17 i Björkarnas stad.

 

Bjorkar -WWW 

Språkservice Sverige ABs etablering med kontor i Umeå bottnar inte minst i vårt kraftigt växande antal kunder i Västerbotten, främst kommunerna, landstinget och Migrationsverket. Närhet till kunderna, liksom till våra tolkar i regionen, ser vi dessutom som en viktig förutsättning för långsiktiga relationer.

Från Språkservice sida ser vi även Umeå som ett naturligt framtida nav för vår verksamhet i hela Region Nord, dels på grund av kopplingen till universitetet och möjligheten till utökad lokal rekrytering av tolkar och översättare, men även mot bakgrund av den allmänna dynamiken i kommunen och länet i stort.

För närvarande pågår rekrytering av tolkförmedlare till vårt nya kontor med adress Björnvägen 17 i Umeå. Under september kommer kontoret att färdigställas med all nödvändig teknik. Planerad start för själva den lokala förmedlingsverksamheten är den 1 oktober.

 

 Cykelbro _9857-WWW   Parken _5673-WWW

Språkservice är världens ledande tolkföretag avseende kontakttolkning. Med egna tolkutbildningsinsatser och intensiva rekryteringsåtgärder anställer vi alltfler tolkar för att svara mot samhällets för närvarande mycket stora behov av tolktjänster. Företaget är familjeägt alltsedan starten och grundades 1995 av auktoriserade tolkar och translatorer. Språkservice omsätter över 400 MSEK och har sitt säte i Malmö med filialer på flera orter i Sverige.

 

Kontakt
Anders Fredberg, VD
0704-84 82 04
anders.fredberg (a) sprakservice.se

Anders F_PRESSSenaste nytt

2016-12-06  
Språkservice hörsammar kontorsgrannen Akelius initiativ och skänker pengar till Läkare utan gränser
När Språkservice kontorsgrannar i Malmö, Akelius, lovar att dubbla alla penninggåvor under december månad till Läkare utan gränser hörsammar vi initiativet och skänker 25 000 kronor – som med Roger Akelius generösa erbjudande nu dubblas till femtio tusen.   Läs mer »

2016-08-30  
Språkservice Sverige AB öppnar kontor i Umeå
Språkservice satsar långsiktigt på tolkförmedling i Umeå och öppnar inom kort nytt kontor på Björnvägen 17 i Björkarnas stad.   Läs mer »

2016-06-21 Pressmeddelande
Språkservice vinner tolkavtal med Region Skåne värt 400 MSEK
Region Skåne har valt Malmöbaserade familjeföretaget Språkservice Sverige AB som förstahandsleverantör avseende tolktjänster. Avtalsvärdet uppgår till cirka 100 MSEK per år och ger möjlighet till Region Skånes beställare att avropa tolktjänster i upp till fyra år till ett sammanlagt beräknat värde på cirka 400 MSEK.   Läs mer »

2016-05-20  
Språkservice ägare bakom nya konsult- och rekryteringsbolaget International Minds
Det nystartade konsult- och rekryteringsbolaget International Minds ska fokusera på internationell kompetens.   Läs mer »

2016-05-18 Pressmeddelande
Språkservice inleder samarbete med FC Rosengård
Språkservice Sverige AB inleder nu ett samarbete med fotbollsklubben FC Rosengård i Malmö. Samtidigt går Pirkko T. Kyllönen in som styrelseledamot i klubben.   Läs mer »