2016-02-22 Pressmeddelande
Språkservice Sverige AB tilldelas ett flertal större tolkavtal runtom i Sverige

De senaste dagarna har tolk- och översättningsföretaget Språkservice Sverige AB vunnit och tilldelats ett flertal större tolkavtal runtom i Sverige.

Först ut var Stockholms stad som åter valde Språkservice som sin huvudleverantör och därefter valde Norrbottens läns landsting att göra samma sak. Det största avtalet gäller Arbetsförmedlingens rikstäckande tolkupphandling där Språkservice för ännu en avtalsperiod valdes som huvudsaklig leverantör, bland annat  i Skåne, Göteborg, Stockholm, Östergötland, Sörmland samt Kronobergs län.

Vid sidan av dessa större avtal har tolkavtal enbart nu i början av 2016 redan tecknats med bland annat Skellefteå, Järfälla, Upplands-Bro, Sundbyberg, Solna och Sollentuna kommuner.

 

Språkservice är Sveriges största tolkföretag som med egna tolkutbildningsinsatser och intensiva rekryteringsåtgärder anställer alltfler tolkar. Med anställningar av tolkar i tolkcenter i kombination med modern distanstolkning och kostnadseffektiva bokningsprocesser har man lyckats svara mot samhällets för närvarande mycket stora behov av tolktjänster. Företaget är familjeägt alltsedan starten och grundades 1995 av auktoriserade tolkar och translatorer. Språkservice omsätter över 400 MSEK och har sitt säte i Malmö med filialer på flera orter i Sverige.

 

Kontakt
Anders Fredberg, VD
0704-84 82 04
anders.fredberg (a) sprakservice.se

Anders F_PRESSSenaste nytt

17-11-10  
Nya namn på Språkservice
Organisationsförändringar på Språkservice   Läs mer »

2017-04-19  
Språkservice miljöcertifierade enligt ISO14001:2015
Det betyder att vi arbetar strategiskt för att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt, både direkt och indirekt.   Läs mer »

2017-03-29  
Malmö stad förlänger tolkavtal med Språkservice
Malmö stad har redan nu i dagarna beslutat att förlänga sitt tolkavtal med Språkservice att gälla även under 20   Läs mer »

2016-12-06  
Språkservice hörsammar kontorsgrannen Akelius initiativ och skänker pengar till Läkare utan gränser
När Språkservice kontorsgrannar i Malmö, Akelius, lovar att dubbla alla penninggåvor under december månad till Läkare utan gränser hörsammar vi initiativet och skänker 25 000 kronor – som med Roger Akelius generösa erbjudande nu dubblas till femtio tusen.   Läs mer »

2016-08-30  
Språkservice Sverige AB öppnar kontor i Umeå
Språkservice satsar långsiktigt på tolkförmedling i Umeå och öppnar inom kort nytt kontor på Björnvägen 17 i Björkarnas stad.   Läs mer »