2016-06-21 Pressmeddelande
Språkservice vinner tolkavtal med Region Skåne värt 400 MSEK

Region Skåne har valt Malmöbaserade familjeföretaget Språkservice Sverige AB som förstahandsleverantör avseende tolktjänster.

 

Avtalsvärdet uppgår till cirka 100 MSEK per år och ger möjlighet till Region Skånes beställare att avropa tolktjänster i upp till fyra år till ett sammanlagt beräknat värde på cirka 400 MSEK.

Språkservice var Region Skånes ensamleverantör även under de gångna fyra åren och företaget kommer nu att anställa ytterligare ett stort antal tolkar i Skåne.

 

- Speciellt glädjande med det nya avtalet är de förbättrade arvodesvillkoren för tolkar. Det kommer att locka fler att verkligen satsa på tolkyrket och därigenom säkra sjukvårdens tillgång på kompetenta tolkar i tider av mycket stort tolkbehov i hela samhället, säger Språkservice VD Anders Fredberg.

 

Språkservice kommer mot bakgrund av det nya avtalet att intensifiera anställningar av tolkar – både för distanstolkning i Tolkcentret på  Föreningsgatan och för kontakttolkning ute på Regions Skånes vårdinrättningar. Språken det främst handlar om är arabiska men även dari, persiska och somaliska.

 

Språkservice är världens ledande tolkföretag avseende kontakttolkning. Med egna tolkutbildningsinsatser och intensiva rekryteringsåtgärder anställer vi alltfler tolkar för att svara mot samhällets för närvarande mycket stora behov av tolktjänster. Företaget är familjeägt alltsedan starten och grundades 1995 av auktoriserade tolkar och translatorer. Språkservice omsätter över 400 MSEK och har sitt säte i Malmö med filialer på flera orter i Sverige.

 

Kontakt
Anders Fredberg, VD
0704-84 82 04
anders.fredberg (a) sprakservice.se

Anders F_PRESSSenaste nytt

2016-12-06  
Språkservice hörsammar kontorsgrannen Akelius initiativ och skänker pengar till Läkare utan gränser
När Språkservice kontorsgrannar i Malmö, Akelius, lovar att dubbla alla penninggåvor under december månad till Läkare utan gränser hörsammar vi initiativet och skänker 25 000 kronor – som med Roger Akelius generösa erbjudande nu dubblas till femtio tusen.   Läs mer »

2016-08-30  
Språkservice Sverige AB öppnar kontor i Umeå
Språkservice satsar långsiktigt på tolkförmedling i Umeå och öppnar inom kort nytt kontor på Björnvägen 17 i Björkarnas stad.   Läs mer »

2016-06-21 Pressmeddelande
Språkservice vinner tolkavtal med Region Skåne värt 400 MSEK
Region Skåne har valt Malmöbaserade familjeföretaget Språkservice Sverige AB som förstahandsleverantör avseende tolktjänster. Avtalsvärdet uppgår till cirka 100 MSEK per år och ger möjlighet till Region Skånes beställare att avropa tolktjänster i upp till fyra år till ett sammanlagt beräknat värde på cirka 400 MSEK.   Läs mer »

2016-05-20  
Språkservice ägare bakom nya konsult- och rekryteringsbolaget International Minds
Det nystartade konsult- och rekryteringsbolaget International Minds ska fokusera på internationell kompetens.   Läs mer »

2016-05-18 Pressmeddelande
Språkservice inleder samarbete med FC Rosengård
Språkservice Sverige AB inleder nu ett samarbete med fotbollsklubben FC Rosengård i Malmö. Samtidigt går Pirkko T. Kyllönen in som styrelseledamot i klubben.   Läs mer »