2017-03-29  
Malmö stad förlänger tolkavtal med Språkservice

Malmö stad har redan nu i dagarna  beslutat att förlänga sitt tolkavtal med Språkservice att gälla även under 2018. Avtalssamarbetet och avtalsuppföljningen upplevs som mycket positivt med optimal tillsättningsgrad – inte minst en effekt av Malmö stads satsning på rimliga villkor för tolkarna.

 

Malmö stad var pionjär bland landets kommuner med att i sin upphandling för snart tre år sedan fastställa tolkarnas arvoden på basis av Domstolsverkets tolktaxa. Därefter har på senare tid många av landets kommuner och landsting valt att följa Malmö stads exempel, inte minst även Region Skåne som för övrigt också har valt Språkservice som sin huvudleverantör.

 

- Språkservice är en tydlig förespråkare av denna upphandlingsmodell med fastställda rimliga arvodesvillkor för tolkarna och där vi tolkförmedlingar enbart konkurrerar med storleken på vår förmedlingsavgift och vår kvalitets- och servicenivå, menar Pirkko T Kyllönen, en av Språkservice grundare och delägare, själv auktoriserad sjukvårdstolk och styrelseledamot i branschföreningen Språkföretagen. Och fortsätter:

 

- I väntan på att SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, skall ta ett generellt beslut på att Språkservice förslag om rikstäckande enhetlighet i denna fråga skall gälla ser vi med tillfredsställelse att trenden runtom i landet att följa Malmö stads modell är mycket tydlig. Det är inte bara tolkarna som tjänar på detta utan inte minst tolkanvändarna som tillförsäkras en motiverad och kompetent tolkresurs, nu och framöver.

 

Presskontakt:

Pirkko T. Kyllönen, chef Tolktjänstutveckling och rekrytering
Telefon: 010-28 00 722
pirkko.kyllonen@sprakservice.se


Magnus Franzén, marknadschef & vVD
Telefon: 0707 - 27 07 00
E-post: magnus.franzen@sprakservice.se

 

Pirkko _och _Magnus

 Senaste nytt

17-11-10  
Nya namn på Språkservice
Organisationsförändringar på Språkservice   Läs mer »

2017-04-19  
Språkservice miljöcertifierade enligt ISO14001:2015
Det betyder att vi arbetar strategiskt för att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt, både direkt och indirekt.   Läs mer »

2017-03-29  
Malmö stad förlänger tolkavtal med Språkservice
Malmö stad har redan nu i dagarna beslutat att förlänga sitt tolkavtal med Språkservice att gälla även under 20   Läs mer »

2016-12-06  
Språkservice hörsammar kontorsgrannen Akelius initiativ och skänker pengar till Läkare utan gränser
När Språkservice kontorsgrannar i Malmö, Akelius, lovar att dubbla alla penninggåvor under december månad till Läkare utan gränser hörsammar vi initiativet och skänker 25 000 kronor – som med Roger Akelius generösa erbjudande nu dubblas till femtio tusen.   Läs mer »

2016-08-30  
Språkservice Sverige AB öppnar kontor i Umeå
Språkservice satsar långsiktigt på tolkförmedling i Umeå och öppnar inom kort nytt kontor på Björnvägen 17 i Björkarnas stad.   Läs mer »