17-11-10  
Nya namn på Språkservice

 

Språkservice Sverige AB har nu i dagarna beslutat att genomföra vissa organisationsförändringar.

Språkservice styrelse har i samråd med VD Anders Fredberg beslutat att han lämnar bolaget. Anders Fredberg, som är företagets första externa VD, har på ett värdefullt sätt bidragit till företagets utveckling. Nu står emellertid både företaget och branschen inför ytterligare nya, stora utmaningar, och styrelsen och Anders har gemensamt tagit beslutet att gå skilda vägar.

I Anders ställe träder Marita Jönsson, Språkservice styrelseordförande sedan tio år tillbaka, in som tillförordnad VD på heltid.

Marita Jönsson har lång och gedigen erfarenhet av företagsledning och -konsulting på hög nivå och i olika positioner. Marita känner dessutom av naturliga skäl Språkservice som företag utan och innan vilket säkrar kontinuiteten i bolaget.

Marita Och Anders

Marita Jönsson och Anders Fredberg.
Foto: Anette Rasmusson.

 

Samtidigt har företaget rekryterat Ziyene Melki för att ytterligare förstärka Språkservice ställning på såväl den upphandlingsjuridiska sidan som marknadssidan.

Ziyene är utbildad jurist i botten och kommer närmast från Malmö stads upphandlingsenhet där hon de senaste fem åren har gjort sig ett känt namn inom offentlig upphandling (bl. a tolkupphandling). Ziyenes passion för sociala hållbarhetsfrågor, upphandling och hennes naturliga affärsdriv passar utomordentligt väl in i Språkservice såväl ledningsgrupp som hela företagsprofil.

På upphandlingssidan kommer Ziyene Melki att jobba i team i nära samarbete tillsammans med Språkservice vice VD Magnus Franzén samt vår kvalitets- och hållbarhetschef Caroline Düberg Martinsson.

Ziyene startar sin anställning på Språkservice i januari.

 

 Ziyene Melki _2017

Ziyene Melki.
Foto: Anette Rasmusson.

 

 

Kontakt

Marita Jönsson, Tf VD
0736-66 36 66
marita.jonsson@sprakservice.seSenaste nytt

17-11-10  
Nya namn på Språkservice
Organisationsförändringar på Språkservice   Läs mer »

2017-04-19  
Språkservice miljöcertifierade enligt ISO14001:2015
Det betyder att vi arbetar strategiskt för att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt, både direkt och indirekt.   Läs mer »

2017-03-29  
Malmö stad förlänger tolkavtal med Språkservice
Malmö stad har redan nu i dagarna beslutat att förlänga sitt tolkavtal med Språkservice att gälla även under 20   Läs mer »

2016-12-06  
Språkservice hörsammar kontorsgrannen Akelius initiativ och skänker pengar till Läkare utan gränser
När Språkservice kontorsgrannar i Malmö, Akelius, lovar att dubbla alla penninggåvor under december månad till Läkare utan gränser hörsammar vi initiativet och skänker 25 000 kronor – som med Roger Akelius generösa erbjudande nu dubblas till femtio tusen.   Läs mer »

2016-08-30  
Språkservice Sverige AB öppnar kontor i Umeå
Språkservice satsar långsiktigt på tolkförmedling i Umeå och öppnar inom kort nytt kontor på Björnvägen 17 i Björkarnas stad.   Läs mer »