Språkservice miljöcertifierade enligt ISO14001:2015

 

Det betyder att vi arbetar strategiskt för att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt, både direkt och indirekt.

Detta handlar till exempel om att tillsätta tolkar enligt närhetsprincipen, minska pappers- och energikonsumtionen på våra kontor men också att vi gör inköp ur ett livscykelperspektiv så att faktorer som har en miljöpåverkan vid produktionen av varan och möjligheter att göra oss av med varorna på ett miljövänligt sätt vägs in i valet.

Certifieringen innebär att vårt arbetssätt för att bidra till en bättre miljö följer ISO14001:2015 metodik och har granskats av en utomstående part.

- Det har varit en spännande resa fram till certifieringen! Jag är både glad och stolt! säger Caroline Düberg Martinsson, chef för kvalitet & hållbarhet, med ett stort leende och fortsätter:

- Miljöcertifieringen är ett kvitto på att vi gör rätt och att vårt miljöarbete faktiskt leder till minskad miljöpåverkan av vår verksamhet. Det är glädjande att se det engagemang som finns i vår organisation.

 

Miljoradet _2017_low

Språkservice miljöråd: Meisam, Caroline, Esmeralda, Kerstin, Alexis, Oscar och Amanda

 

Kontakt:

Caroline Düberg Martinsson
010-28 00 350
caroline.martinsson@sprakservice.se

 

 

 

Fakta »

Arbetet för att uppnå certifiering började redan under våren 2016 då vi la grunden för vårt miljöstrategiska arbete.

Inom miljörådet har vi genomfört en omvärldsanalys där vi pratat med kollegorna på avdelningen, skickat ut enkäter till tolkar och översättare, gått igenom avtal och interna arbetssätt för att ringa in hur vår verksamhet påverkar miljön.

Vi har valt att arbeta med ett strategiskt och metodiskt sätt att minska vår negativa miljöpåverkan inom följande områden:

  • Medvetengörande och engagemang
  • Minska papperskonsumtionen
  • Ansvarsfull avfallshantering
  • Inköp med livcykelperspektiv
  • Minska koldioxidutsläppen
  • Minska energiförbrukningen

Dessa områden är våra betydande miljöaspekter och det är inom dessa områden som vi har lagt vårt fokus i det dagliga och strategiska miljöarbetet.

Certifieringen omfattar Malmökontoret men slår ut på samtliga delar av vår verksamhet oavsett var i landet tjänsten utförs.

 Senaste nytt

17-11-10  
Nya namn på Språkservice
Organisationsförändringar på Språkservice   Läs mer »

2017-04-19  
Språkservice miljöcertifierade enligt ISO14001:2015
Det betyder att vi arbetar strategiskt för att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt, både direkt och indirekt.   Läs mer »

2017-03-29  
Malmö stad förlänger tolkavtal med Språkservice
Malmö stad har redan nu i dagarna beslutat att förlänga sitt tolkavtal med Språkservice att gälla även under 20   Läs mer »

2016-12-06  
Språkservice hörsammar kontorsgrannen Akelius initiativ och skänker pengar till Läkare utan gränser
När Språkservice kontorsgrannar i Malmö, Akelius, lovar att dubbla alla penninggåvor under december månad till Läkare utan gränser hörsammar vi initiativet och skänker 25 000 kronor – som med Roger Akelius generösa erbjudande nu dubblas till femtio tusen.   Läs mer »

2016-08-30  
Språkservice Sverige AB öppnar kontor i Umeå
Språkservice satsar långsiktigt på tolkförmedling i Umeå och öppnar inom kort nytt kontor på Björnvägen 17 i Björkarnas stad.   Läs mer »