Våra tjänster

Språkservice vill hjälpa dig att kommunicera effektivt med dina kunder, medarbetare, klienter och patienter som talar ett annat språk eller dialekt.

6 000 tolkar och översättare i 200 språk står till våra kunders förfogande 24 timmar om dygnet året runt.
Språkservice har kunskapen, erfarenheten och resurserna för att möta dina språkbehov.

Vi vänder oss främst till dig som arbetar inom eller mot offentlig sektor och som behöver språktolk för att kunna utföra ditt dagliga arbete. Bland våra kunder finns tandläkare, poliser, tulltjänstemän, socialsekreterare, advokater, domstolar, handläggare på Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Skatteverket.

 

Tolkning

Tolkning innebär att en person utför muntlig kommunikation mellan två individer som inte har ett gemensamt språk. Språkservice levererar professionella tolkar i alla språk och till alla sammanhang. Oavsett om du ska genomföra ett affärssamtal i Malmö, arrangera en större konferenstolkning i Stockholm eller bara ringa ett telefonsamtal till Spanien, så har vi kunskapen, erfarenheten och resurserna att möta dina språkbehov.

Läs mer om tolkning »

 

Översättning

Vi har stor vana vid att bistå bland annat offentlig sektor med översättningstjänster. Vår personal arbetar under tystnadsplikt och materialet behandlas med sekretess. Översättningarna utförs av professionella översättare och translatorer. Allt för att du som kund ska känna dig trygg när det gäller kvalitet och tillgänglighet.

Läs mer om översättning »

 

Välkommen med din beställning!