Beställa som privatperson

 

Privat

Vill du översätta till exempel dina betyg, diplom eller andra handlingar?

 

Gör så här:

1. Begär ett kostnadsförslag genom att kopiera handlingen och skicka den till oss via brev, fax eller e-post.

Brev: Språkservice Sverige AB, Box 17007, 200 10 Malmö
Fax: 040 - 28 62 21
E-post: translation@sprakservice.se

Det är viktigt att du anger dina kontaktuppgifter så att vi kan återkomma med ett kostnadsförslag till dig.
 
 

2. Om du önskar bestyrkt översättning, dvs. att dokumentet översätts och stämplas av en auktoriserad översättare så behöver du ange det i din beställning och bifoga kopior på originalhandlingarna (gärna vidimerade) till oss.

 

3. Vi kontaktar dig och lämnar ett kostnadsförslag innan vi börjar översätta dina handlingar.

 

4. Om du godtar offerten betalar du hela beloppet i förskott. Sätt in summan på bankgiro: 418-3109 eller swisha över beloppet. På inbetalningen uppger du ett bokningsnummer som du får av oss. När inbetalning inkommit sätter vi igång översättningen. Leveranstid är cirka fem arbetsdagar från det att inbetalning inkommit om inget annat angivits i kostnadsförslaget.

 

5. Du kan även betala kontant på vårt kontor i Malmö, men notera att vi tyvärr inte tar betalkort. Det är bra att veta att vår minimidebitering är 938 kr inklusive moms (eventuell bestyrkningsavgift kan tillkomma).