Har du synpunkter på en utförd översättning

Har du synpunkter på utfört uppdrag?

 

Utvärdera så här:
Är du på något sätt missnöjd med en utförd översättning ber vi dig att snarast kontakta din projektledare här hos oss. Det går bra att ringa eller skicka e-post.

 

Reklamera en översättning inom det statliga ramavtalet
Vill du reklamera en översättning inom det statliga ramavtalet, ska du använda Avropas egen blankett:

Läs mer här »

 

Om Avropa

På Avropa.se finns information om vilka statliga myndigheter, staten närstående myndigheter, förvaltningar skild från staten respektive statliga bolag som har rätt att avropa på de statliga ramavtalen

Avropa.se drivs av Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet.