Juridisk översättning

Våra professionella översättningar utförs av auktoriserade translatorer och erfarna facköversättare.

Våra översättare är specialiserade inom juridik och kan juridisk terminologi. De har lång erfarenhet av översättning av exempelvis avtal, domar, yttranden, försäkringshandlingar och andra juridiska dokument.

Våra översättare väljs ut med omsorg och vi är noga med att matcha texten som ska översättas med en översättare som har lämplig kunskapsprofil för just det uppdraget.

Våra facköversättare och translatorer jobbar i enlighet med Kammarkollegiets God Translatorsed.
Vi arbetar med rutiner för dokumenthantering och under sekretess.

Språkservice är ett familjeföretag som värnar om den personliga kontakten. Våra projektledare finns här för dig.
Kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om vad vi kan göra för dig.

 

E-post: info@sprakservice.se
Telefon:  0770 - 457 458

Välkommen med din förfrågan eller beställning!


 

Bestyrkt översättning = auktoriserad översättning
En bestyrkt översättning är en översättning som i juridisk mening är likvärdig originalhandlingen. Denna typ av översättning är vanlig när det handlar om personhandlingar, betyg, domar och liknande.

Dessa översättningar görs av översättare som har genomgått och klarat Kammarkollegiets språktester. De tilldelas då yrkestiteln translator som är det samma som auktoriserad översättare.

En translator får en personlig stämpel av Kammarkollegiet som han eller hon ska använda på sina översättningar - en så kallad translatorsstämpel. Stämpeln är personlig och får endast användas tillsammans med translatorns underskrift. Dokumentet blir därmed bestyrkt/auktoriserat när både translatorns underskrift och stämpeln finns med på dokumentet.