Folder _Konsten Att Tala Genom Tolk _2013

Läs gärna mer i vår folder
Konsten att tala genom tolk.
Här får du några värdefulla tips
på hur man kommunicerar
effektivt via tolk.

Tolkanvändarutbildning

Tolkanvändarutbildning - något för dig?
Professionella föreläsningar i ämnet Att tala genom tolk »

Det kan vara svårt att föra samtal via tolk om man inte är van vid det. Det kan upplevas som både omständligt och tidskrävande och det är inte alltid en självklarhet att veta vad som ingår i tolkens yrkesroll.


För att du som tolkanvändare ska få ut så mycket som möjligt av samtalen via tolk rekommenderar vi våra tolkanvändarutbildningar. I tolkanvändarutbildningen får du:

  • inblick i de lagar och förordningar som styr tolkarnas arbete och vi går igenom sekretessbestämmelserna
  • lära dig om tolkens roll och arbetsvillkor
  • konkreta råd för genomförandet av tolksamtal, till exempel hur samtalsparterna ska placeras i rummet och hur man kan ställa kontrollfrågor
  • Vi tittar även på effektivisering av beställningsrutiner och samordning av tolkar i syfte att minska tolk-kostnaderna och därigenom uppnå en högre arbetseffektivitet.


Tolkanvändarutbildningar genomförs efter överenskommelse på plats hos er.

Våra tolkanvändarutbildningar:

  • Grundutbildning för tolkanvändare, 2 – 4 timmar
  • Uppföljningsutbildning för tolkanvändare, 2 – 4 timmar

 

Kontakta oss!

Är du intresserad av tolkanvändarutbildning och vill veta mer?
Ring 0770 - 457 458 eller skicka ett meddelande till: utbildning@sprakservice.se så kontaktar vi dig.

 

Våra föreläsare

Pirkko T. Kyllönen
Erfaren tolkföreläsare, auktoriserad sjukvårdstolk i spanska, auktoriserad tolk och translator i finska

Janos Fazekas
Erfaren tolkföreläsare, tolkhandledare/tolkutbildare, auktoriserad tolk i ungerska

Magnus Franzén
Erfaren tolkföreläsare från bland annat Polishögskolan och läkarutbildningar, auktoriserad rätts- och sjukvårdstolk i spanska

 

Vad tyckte våra deltagare var speciellt bra med föreläsningen?

»Att få en helhetssyn på tolkningen. Att förstå även tolkens dilemman. Har tänkt på tolkens utsatta situation tidigare, men har nu än mer klart för mig hur svår roll tolken också har och hur viktigt det är att förstå varandras roller.
Bra föreläsare. Bra diskussioner.»

»Tydlig information både kring vad man kan kräva/förvänta sig av tolken och hur man kan agera som tolkanvändare för att få samtalet så tydligt och bra som möjligt.»

»Jag tycker att utbildningen var mera täckande än jag hade förväntat mig. Båda föreläsarna var bra och utförliga.»