Tolkning

En tolk är ett redskap i en situation där två personer inte delar ett gemensamt språk. Tolkens uppgift är att i realtid muntligt översätta dessa samtal. Tolken är bunden av tystnadsplikt, är neutral och opartisk och tolkar allt som sägs i rummet

Språkservice levererar professionella tolkar i alla språk och till alla sammanhang. Oavsett om du ska genomföra ett affärssamtal i Malmö, ha en stor konferens med konferenstolkning i Stockholm eller ringa ett telefonsamtal till Spanien, så har vi kunskapen, erfarenheten och resurserna att möta dina språkbehov.

 

Beställ snabbt och enkelt tolk via webbtjänsten Språkservice Online »

 

Exempel på olika tolkningssituationer

Samhällstolkning
Myndigheter, landsting och kommuner, domstolar, advokater, polismyndigheter och migrationsverket. Läs mer »

Affärstolkning
Affärs- och styrelsemöten, delegationsbesök och bolagsstämmor. Läs mer »

Konferenstolkning
Vi blir din samordnare och projektledare. Läs mer »

Distanstolkning (Telefontolkning)
Tolken finns med på telefon. Du undviker restid och tolkens arbetstid utnyttjas mer effektivt. Läs mer nedan.

Vanliga tolkningsmetoder

Konsekutiv tolkning
Tolken återger det talaren säger i efterhand - vanligtvis en till två meningar i taget. Kommunikationen sker åt båda hållen och personerna turas om att tala. Tolken är neutral och opartisk.


Simultantolkning
Tolkningen sker med några ords fördröjning samtidigt som föreläsaren talar. Simultantolkning sker vanligtvis åt ett håll och viss teknisk utrustning är nödvändig till exempel tolkburar och hörlurar. Vi arrangerar hela paketet: bokar lokal och ser till att det finns fungerande teknisk utrustning för evenemanget.


Distanstolkning (Telefontolkning)
Detta är en tolkningsform som med fördel kan användas om du behöver en tolk omgående eller behöver en tolk i ett mycket udda språk samt då resekostnaden riskerar att kraftigt överstiga tolkkostnaden. Vid distanstolkning får du tillgång till vår samlade kompetens som finns på annan ort. Distanstolkning kan i många fall vara ett effektivt och kostnadsbesparande alternativ, med bibehållen eller förbättrad tolkkvalitet.

 

Ladda gärna ner vår folder Konsten att tala genom tolk »