Affärstolkning

Affärsmöten, besök, styrelsemöten, förhandlingar och bolagsstämmor

Vid affärstolkningsmöten handplockar vi alltid tolkar efter specialiserad kompetens, lämplighet och bakgrund för varje uppdrag. Detta kan vara helt avgörande för ett lyckat möte. Språkservice har ett brett nätverk av tolkar och kan täcka våra kunders behov av språktolk i över 200 språk och dialekter. Även i akuta fall.

Våra professionella tolkar och kompetenta projektledare arbetar naturligtvis under strikt sekretess. Vår dygnetrunt-service borgar för effektiv handläggning och backup-funktioner.

Kompetens, flexibilitet och optimal servicenivå är ledord i vår verksamhet.

 

Vi hjälper dig!
Är du tveksam vad du egentligen skulle behöva i ditt fall – välkommen att konsultera oss.

Vi ställer de rätta frågorna och ringar in ditt behov för att kunna presentera såväl en relevant rekommendation som en kostnadseffektiv offert.

 

Välkommen!