Konferenstolkning

Språkservice blir din samordnare och projektledare

Språkservice tillsätter rätt tolkar för uppdraget och koordinerar med nödvändig tolkteknisk utrustning. Eftersom vi ansvarar för såväl tolkar som teknik ser vi till att inget hamnar mellan några stolar. Vid behov kan vi även hjälpa till med övriga arrangemang som rese- hotell- och restaurangbokningar.

Vi vet vilka frågor vi behöver ställa till dig för att kunna kartlägga ditt behov.

Kontakta oss!

 

Konferenstolkar används vid olika typer av möten, till exempel större internationella konferenser och event, affärsmöten, seminarier, utbildningar, officiella besök, marknadsundersökningar samt internationella skiljedomsförfaranden. Konferenstolkar arbetar antingen simultant två och två per språkkombination (till exempel i kabin vid konferenser) eller konsekutivt (vid affärsmöten). I första hand anlitar vi konferenstolkar anslutna till den internationella yrkesorganisationen AIIC (Association Internationale des Interprètes de Conférence) och i andra hand andra etablerade konferenstolkar med dokumenterad erfarenhet i tolkkabin.

Att sätta ihop rätt tolkteam är en förutsättning för bästa möjliga tolkningskvalitet.

Vid konferenser är det i regel montering av tolkkabiner och närvarande tekniker som krävs. Vid andra typ av möten kan en smidigare och mer kostnadseffektiv lösning med s k guideväskor (portabla tolkväskor) vara ett väl fungerande alternativ. Då används en variant av simultantolkning som kallas viskningstolkning.

 

Vi hjälper dig!
Är du tveksam vad du egentligen skulle behöva i ditt fall – välkommen att konsultera oss.

Vi ställer de rätta frågorna och ringar in ditt behov för att kunna presentera såväl en relevant rekommendation som en kostnadseffektiv offert.

 

Välkommen!

 

Konferenstolkning Malmoe2