Samhällstolkning

Språkservice tolkförmedlare är specialiserade på att bistå myndigheter och verk i hela landet med förmedling av tolk

Språkservice förmedlar professionella och kompetenta tolkar i cirka 200 språk för alla situationer. Bland våra kunder finns tandläkare, poliser, tulltjänstemän, socialsekreterare, advokater, domstolar, handläggare på Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Skatteverket.

Arbetar du inom eller mot offektlig sektor och behöver språktolk för att kunna utföra ditt arbete? Språkservice hjälper dig att kommunicera effektivt med dina kunder, medarbetare, klienter och patienter som talar ett annat språk eller dialekt.

 

Våra tolkar
När du beställer tolk hos oss kan du känna dig trygg i att all information förmedlas på ett korrekt sätt, att tolken är neutral och arbetar under tystnadsplikt samt i enlighet med Kammarkollegiets God tolksed ».

Vi erbjuder utbildade samhällstolkar, auktoriserade tolkar samt tolkar med speciell kompetens för uppdrag inom till exempel rättsväsendet eller sjukvården.

Våra tolkar är professionella, neutrala, opartiska, arbetar under tystnadsplikt och i enlighet med Kammarkollegiets God tolksed.

 

Webbtjänsten Språkservice Online
I webbtjänsten Språkservice Online bokar du snabbt och enkelt tolk på nätet. Med din personliga inloggning får du en samlad överblick på dina beställningar och kan skriva ut information sorterad enligt dina önskemål.
Läs mer »

 

Beställ tolk smidigt på


Beställ tolk dygnet runt
Vi erbjuder personlig service dygnet runt på telefon 0770–457 458. Här lämnar du dina bokningar för akuta uppdrag (inom 24 tim).

Vi tillsätter tolk för akuta uppdrag oftast inom några minuter och kan erbjuda dig som jobbar på fältet bekräftelser via sms.