Språkservice - känsla för kommunikation Hos oss kan du beställa tolk- och översättningstjänster i alla språk och dialekter för alla situationer. Dygnet runt.   Tolkning och översättning Översättningar efter dina behov - med kvalitet i fokus. Språkservice samordnar din konferenstolkning Glömt lösenord? Glömt lösenord? Redan kund? Beställ inloggning här > Tolkning   Språkservice levererar professionella tolkar i alla språk och till alla sammanhang. Vi har kunskapen, erfarenheten och resurserna att möta dina språkbehov. Läs mer ❱ Översättning   Vi erbjuder professionella översättningstjänster i de flesta språkkombinationer och fackområden. Våra översättningar utförs av erfarna facköversättare och auktoriserade translatorer. Läs mer ❱ Språkservice tolkapp med digital e-kvittens    Smidigt att kvittera för utförda uppdrag direkt i appen! Med Språkservice tolkapp i din mobila enhet kan du som är verksam tolk kommunicera direkt med Språkservice tolkförmedling. I appen loggar du in med samma användarnamn och lösenord som du har för Språkservice Online. Läs mer ❯ Språkservice Online   I vår webbtjänst Språkservice Online kan du boka tolk och sköta all hantering av dina tolkuppdrag. Här kan du som är kund boka akuttid så nära som två timmar innan starttiden för tolkningen. Läs mer ❯ Arbeta som tolk eller översättare hos oss Du är vår viktigaste resurs och vårt ansikte utåt. Ett gott samarbete mellan dig som tolk eller översättare, våra kunder och Språkservice är en förutsättning för en smidig och effektiv verksamhet av högsta kvalitet. Arbeta hos oss ❯ Några av våra utmärkelser

Jobba på Språkservice Välkommen att arbeta som tolk eller översättare hos Språkservice! Du är vår viktigaste resurs och vårt ansikte utåt. Ett gott samarbete mellan dig som tolk eller översättare, våra kunder och Språkservice  är en förutsättning för en smidig och effektiv verksamhet av högsta kvalitet. Som din förmedling vill vi se till att du som tolk och översättare har den uppdragsbeläggning du önskar, med en trygg service- och ersättningsadministration i ryggen. Vi vill att du som arbetar med oss ska känna stöd och uppmuntran från Språkservice för att därmed kunna utföra ditt arbete med högsta kvalitet. Som tolk/översättare utför du ett viktigt uppdrag i samhället och arbetslivet. En god tolkning eller en korrekt översättning kan vara en stor hjälp i livsavgörande situationer för människor. Ibland kan det också vara krävande och du kan behöva få stöd och hjälp i ditt arbete, framför allt som tolk. Lediga jobb Är du tolk? Om du är utbildad kontakttolk och vill vara med i vårt nätverk av uppdragstagare kan du skicka in en intresseanmälan till oss. För att vi ska kunna behandla din anmälan måste du även skicka ett utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister. Vi kan inte garantera några jobb men om din profil passar och vi har något lämpligt uppdrag kontaktar vi dig. Läs mer här » Är du översättare? Om du är professionell översättare och vill vara med i vårt nätverk av uppdragstagare kan du skicka in en intresseanmälan till oss. För att vi ska kunna behandla din anmälan måste du även skicka ett utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister. Vi kan inte garantera några jobb men om din profil passar och vi har något lämpligt uppdrag kontaktar vi dig. Läs mer här »    

Konferenstolkning Språkservice blir din samordnare och projektledare Språkservice tillsätter rätt tolkar för uppdraget och säkerställer att nödvändig tolkteknisk utrustning finns tillgänglig. Vid behov kan vi även hjälpa till med övriga arrangemang som rese-, hotell- och restaurangbokningar. Vi vet vilka frågor vi behöver ställa till dig för att kunna kartlägga ditt specifika behov. Konferenstolkar Konferenstolkar används vid olika typer av möten, till exempel större internationella konferenser och event, seminarier, utbildningar, officiella besök, och marknadsundersökningar. Konferenstolkar arbetar oftast simultant två och två per språkkombination, till exempel i kabin eller med hjälp av bärbar utrustning. Vi anlitar konferenstolkar anslutna till den internationella yrkesorganisationen AIIC (Association Internationale des Interprètes de Conférence) men även andra etablerade konferenstolkar med dokumenterad erfarenhet i tolkkabin. Tolkteknisk utrustning Vid konferenser är det i regel montering av tolkkabiner och närvarotekniker som krävs. Vid andra typer av möten kan en smidigare och mer kostnadseffektiv lösning med portabla tolkväskor vara ett väl fungerande alternativ.  Vi hjälper dig! Är du tveksam vad du egentligen skulle behöva i ditt fall – välkommen att konsultera oss. Kontakt Telefon: 0770-457 458 E-post: konferens@sprakservice.se Vi ställer de rätta frågorna och ringar in ditt behov för att kunna presentera såväl en relevant rekommendation som en kostnadseffektiv offert.

Kontakt Malmö - huvudkontor Kontorstid: Måndag - Fredag, kl. 08:00 - 17:00 Besöksadress: Föreningsgatan 15, Malmö Postadress: Box 17007, 200 10 Malmö Stockholm Kontorstid: Måndag - Fredag, kl. 08:00 - 17:00 Adress: Vretenvägen 9, 171 54 Solna Organisationsinformation Bankgiro: 418-3109 (för översättningstjänster) Bankgiro: 5509-9964 (för tolktjänster) Organisationsnr: 556629-1513 VAT: SE556629151301 Telefon: 0770-457 458 E-post: info@sprakservice.se Leverantörsfakturor: faktura@sprakservice.se   Boka tolk dygnet runt, alla dagar på året via Språkservice Online eller på telefon 0770-457 458. Akuta tolkbokningar (inom 24 tim) tas helst emot via telefon. Konferenstolkning Telefon: 0770-457 458 E-post: konferens@sprakservice.se Beställ översättning Läs om hur du beställer översättning här »         Jens Kofoed Hansen VD 0708-63 19 00 jens.kofoed.hansen@sprakservice.se     Charlotta Mörk vVD 0736-663 663 charlotta.mork@sprakservice.se       Ledning Jens Kofoed Jansen VD 0708-63 19 00 jens.kofoed.hansen@sprakservice.se Kerstin Forssman Chef Ekonomi och inköp 010-28 00 373 kerstin.forssman@sprakservice.se Charlotta Mörk vVD, Chef Affärsstod och Tolkcenter 0736-663 663 charlotta.mork@sprakservice.se Ziyene Melki Chef Marknad och försäljning 0736-663 634 ziyene.melki@sprakservice.se Teuta Mustafa Chef Förmedling och kundtjänst 010-28 00 301 teuta.mustafa@sprakservice.se Affärsstöd Charlotta Mörk vVD, Chef Affärsstod och Tolkcenter 0736-663 663 charlotta.mork@sprakservice.se Caroline Düberg Martinsson Kvalitets- och hållbarhetsansvarig 010-28 00 350 caroline.martinsson@sprakservice.se Aneta Hassan HR-ansvarig 010-28 00 310 aneta.hassan@sprakservice.se Eleonore Svärd HR-administratör 010-28 00 309 eleonore.svard@sprakservice.se Anette Rasmusson Kommunikatör 010-28 00 325 anette.rasmusson@sprakservice.se Vedran Simicic Systemarkitekt/Tech Lead 0707-48 30 51 vedran.simicic@sprakservice.se Håkan Gunnarsson Systemarkitekt/Tech Lead 073-666 36 33 hakan.gunnarsson@sprakservice.se Johan Svensson Systemarkitekt/Tech Lead 073-666 36 46 johan.svensson@sprakservice.se Ekonomi och inköp Kerstin Forssman Chef Ekonomi & inköp 010-28 00 373 kerstin.forssman@sprakservice.se Simon Ekberg Verksamhetscontroller 010-28 00 371 simon.ekberg@sprakservice.se E-post: ekonomi@sprakservice.se Leverantörsfakturor: faktura@sprakservice.se Förmedling och kundtjänst Teuta Mustafa Chef Förmedling och kundtjänst 010-28 00 111 teuta.mustafa@sprakservice.se Kundtjänst 0770-457 458 info@sprakservice.se Henrik Nävstrand Gruppchef Förmedling 010-28 00 155 henrik.navstrand@sprakservice.se Sofie Göransson Gruppchef Kundtjänst 010-28 00 114 sofie.goransson@sprakservice.se Marknad- och försäljning Ziyene Melki Chef Marknad och försäljning 0736-66 36 34 ziyene.melki@sprakservice.se Joachim Svensson Marknadsprojektledare 010-28 00 507 joachim.svensson@sprakservice.se Tolkcenter Charlotta Mörk vVD, Chef Affärsstöd och Tolkcenter 0736-663 663 charlotta.mork@sprakservice.se Tanya Tsunoda Tolkkoordinator tanya.tsunoda@sprakservice.se Christoffer Strandberg Gruppchef Tolkcenter 0736-66 36 14 christoffer.strandberg@sprakservice.se Natasha Papadopoulou Kvalitetskoordinator  natasha.papadopoulou@sprakservice.se Amanda Kyllönen Hessedal Kvalitetskoordinator  amanda.hessedal@sprakservice.se Översättning Emily Eriksson Projektledare 010-28 00 513 emily.eriksson@sprakservice.se Maria Ljung Projektledare 010-28 00 504 maria.ljung@sprakservice.se Emma Lindberg Projektledare 010-28 00 503 emma.lindberg@sprakservice.se Mitra Rezvani Projektledare 010-28 00 502 mitra.rezvani@sprakservice.se Joachim Svensson Projektledare 010-28 00 507 joachim.svensson@sprakservice.se Esmeralda Larsson Administratör 010-28 00 514 esmeralda.larsson@sprakservice.se Johan Lindberg Administratör 010-28 00 511 johan.lindberg@sprakservice.se    

Kvalitetsuppföljning Tolkning Har du synpunkter på utförd tolkning? Allra smidigast lämnar du dina synpukter genom att logga in på Språkservice Online » Du kan också fylla i formuläret nedan. Kontrollera att bokningsnummer och e-postadress är korrekt ifyllda. Lämna dina synpunkter senast 5 dagar efter utförd tolkning. Vår kvalitetsavdelning går igenom alla inkomna synpunkter och kommer att kontakta dig om du så önskar. Översättning Har du synpunkter på utförd översättning? Då ber vi dig att snarast kontakta din projektledare här hos oss. Det går bra att ringa eller skicka e-post. Formulär för synpunkter på utförd tolkning * Obligatoriska uppgifter     Avvikelse

Språkservice logotyp   Ladda ner logotyp »        


1 2 3 4 5 6 9